Støt os

Gøl Bådens Træskibslaug er frivillige, der yder en stor indsats med mange frivillige timer. Men uden penge går det ikke. Det har der heldigvis været stor forståelse for i forbindelse med restaureringen og genopbygningen. Vi har modtaget mange penge fra fonde og firmaer. Du kan støtte arbejdet med at bevare og sejle Gøl Båden på forskellig vis:

Som firmasponsor støtter du os økonomisk og hjælper os med at bevare og drive Gøl Båden. Du får din virksomhed eksponeret med logo på hjemmeside og sponsortavle. Endelig kan du og dine medarbejdere få en sejltur med Gøl Båden.

Som frivillig kan du deltage i alle de mange opgaver, der er i forbindelse med at vedligeholde og sejle. Læs mere…https://www.goelbaaden.dk/?page_id=71

Som medlem af Gøl Bådens Træskibslaug kan du sejle med båden og dermed støtte os. Læs mere……https://www.goelbaaden.dk/?page_id=41

Endelig kan du støtte os ved at købe nogle af de ting, vi sælger til fordel for Gøl Båden. Læs mere…https://www.goelbaaden.dk/?page_id=79