Bestyrelse

Generalforsamlingen er den øverste myndighed i Gøl bådens Træskibslaug. Den afholdes hvert år i marts måned. Generalforsamlingen vælger bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, der mødes ca. 1 gang hver måned. Kun aktive medlemmer i foregående kalenderår har stemmeret. Bestyrelsen i Gøl Bådens Træskibslaug er i 2022:

FormandFlemming Frøkjær
Næstformand/SekretærJane Palsgaard Nørgaard
Best. medlemJens Nørgaard
Best. medlemNiels Myrup Andersenv
Best. medlemPeter Rodkjær
Best. medlemJesper B. Rasmussen
Best. medlemJørgen Ravn Christensen