Fonde og sponsorer

Uden økonomisk støtte fra en række sponsorer og fonde under restaurering, ville det ikke være muligt at genskabe Gøl Båden.

Skibsbevaringsfonden erklærede i 2012 Gøl Båden blev bevaringsværdig og har i restaureringsfasen yder stor hjælp. Der er ydet et rente- og afdragsfrit lån på 750.000 kr. til bl.a. indkøb af materialer. Desuden har Skibsbevaringsfondens konsulenter rådgivet og vejledt, så Gøl Båden fremstår så original som muligt. Både hvad angår udseende, men også materialevalg og håndværk.

Skibsbevaringsfonden arbejder for at bevare den sejlende danske kulturarv. Det gøres primært ved at udpege bevaringsværdige fartøjer og tildele statslige rente- og afdragsfri lån til restaurering af skibene. Dertil kommer at føre tilsyn og løbende rådgive værfter og skibsejere, at opsamle og formidle håndværksmæssig viden, samt selv og i samarbejde med andre aktører at udbrede kendskabet til dansk kystkultur og den sejlende kulturarv.

Ud over Skibsbevaringsfonden har disse fonde i perioden 2012-2020 ydet støtte:

  • SE vækstpulje Nyfors
  • FLAG Erhvervsstyrelsen
  • Louis Hansen Fonden
  • Augustinus Fonden
  • Nordea Fonden
  • Velux Fonden
  • Friluftsrådet
  • Jammerbugt Kommune
  • Den A.P. Møllerske Støttefond