Fem ildsjæle og et gammelt vrag

Så skete der noget i 2012! Lokale ildsjæle på Gjøl syntes, at det var synd og skam at den gamle Gøl Båd skulle rådne op. De stiftede en forening ”Gøl Bådens Træskibslaug” med det formål at restaurere og bevare Gøl Båden. De fik båden transporteret tilbage til Gjøl. I begyndelsen var der skepsis over for de fem ildsjæles plan, men snart voksede den lokale opbakning til projektet. Man tog kontakt til Skibsbevaringsfonden og ”Gøl” blev erklæret bevaringsværdig. Så kunne man tage fat på at søge fonde om penge til projektet og udarbejde tegninger og planer for restaureringen. Desværre viste det sig at Gøl Båden var i meget dårlig stand. Kun nogle få spanter fra den oprindelige båd kunne bruges igen. Det slog ikke ildsjælene og de andre Gjøl-boere ud.