Foreningen

Foreningen Gøl Bådens Træskibslaug blev stiftet i 2012 på initiativ af 6 “ildsjæle”, der ville bevare den gamle båd. Formålet var at renovere båden og føre den tilbage til som den så ud i 1908, da den blev bygget. Det er lykkedes og i 2020 blev Gøl Båden igen søsat i Gjøl Havn. I dag er formålet stadig at bevare den gamle båd, men også at sejle og give medlemmerne martime oplevelser.

Gøl Båden er et stykke levende lærings- og kulturhistorie, der binder fortid og nutid sammen. Den danner ramme om oplevelser ved fjorden med fokus på livskvalitet, kultur og egnens historie. Gøl Båden er et flot skib. – Et vartegn for Gjøl Havn og til glæde for Gjøl-boere, turister og alle med interesse for gamle træskibe.