Medlemskab

Du kan støtte Gøl Båden ved at melde dig ind i foreningen Gøl Bådens Træskibslaug. Som aktivt medlem af Gøl Bådens Træskibslaug kan du deltage i foreningens aktiviteter, herunder sejladser. Det er nødvendigt at være medlem for at sejle med Gøl Båden. Du kan vælge mellem forskellige medlemskaber:

  • Som Aktivt medlem kan du deltage i alle foreningens aktiviteter. Du kan sejle med Gøl Båden og deltage i nogle af de frivillige opgaver som f.eks. vedligehold af båden og sejle med som besætningsmedlem. Du kan også deltage i foreningens generalforsamling med stemmeret. Aktivt medlemskab koster 350 kr./årligt
  • Som Støtte medlem kan du deltage i 1 årlig sejltur med Gøl Båden. Støttemedlemskab koster 100 kr./årligt
  • Junior medlemmer (3-18 år) kan også deltage i 1 årlig sejltur. Junior medlemskab koster 50 kr./årligt.

Ved sejlads må der af hensyn til sikkerhed maks. være 12 passagerer + besætning. Ud over medlemskab betaler man også bådtilskud, når man sejler med Gøl Båden. Det går til brændstof og vedligehold af båden. Man skal forud for sejlads reservere plads.

Et medlemskab gælder for et kalenderår. Du kan indmelde dig her: https://3351.foreninglet.dk/memberportal/frontpage