Den nye Gøl Båd

Med visionen ”Båden skal i vandet igen” gik man i gang med det store renoveringsprojekt. Der blev etableret et skibsværft, og langsomt kunne man gå i gang med at bygge båden op igen. Pind for pind – planke for planke. Et kæmpearbejde! Helt fra starten var det hensigten at Gøl Båden kom til at ligne den oprindelige båd så meget som muligt. Både hvad angår udseende, materialer og skibsbyggerteknik. Der findes ingen tegninger over den oprindelige båd. Den er bygget ud fra skibsbyggerens erfaring.                          

Projektet har gennem projektperioden været helt afhængig af frivillig arbejdskraft. Lokale ildsjæle, der har lagt mange tusinde timer i arbejdsopgaven. Det har dog også været nødvendigt med professionelle skibsbyggere med indsigt og erfaring i at bygge træskibe. Bl.a. har Han Herred Havbåde og Skibsbevaringsfonden ydet uundværlig ekspertise til realisering af projektet.    

Et sådant projekt kræver mange penge til bl.a. indkøb af træ, håndværkere og materialer. Uden hjælp fra fonde og sponsorer ville det være helt umuligt at genopbygge båden

Det tog otte år fra 2012 til 2020 at bygge Gøl Båden op igen. I juni 2020 fik Gøl Båden atter vand under kølen! En stor dag for de frivillige i Træskibslauget.   Gøl Båden er et stykke levende lærings- og kulturhistorie, der binder fortid og nutid sammen. Den danner ramme om oplevelser ved fjorden med fokus på livskvalitet, kultur og egnens historie. Gøl Båden er et flot skib. – Et vartegn for Gjøl Havn og til glæde for Gjøl-boere, turister og alle med interesse for gamle træskibe.  

Fakta om båden

Båden er bygget af egetræ, fyrretræ og lærketræ. For at fremstå så original er den bygget efter en tegning af den gamle træbåd. Også malingen er original. Der er brugt linoliemaling, som man brugte i 1908.