Den oprindelige Gøl Båd fra 1908

Gøl Båden blev oprindeligt bygget i 1908 af skibsbygger K. J. Rasmussen i Aalborg. Den var bestilt af kroejer J.C. Poulsen fra Gjøl. Han ville bruge båden til fragt- og passagersejlads mellem Gjøl og Aalborg. I begyndelsen af 1900-tallet var Gjøl stadig en ø, der var adskilt fra Vendsyssel af et smalt stræde og lavt vandede enge. Vejene fra Gjøl var oversvømmet en del af året, så den mest sikre og hurtigste transportvej var søvejen.

Gøl Båden var en kravelbygget jagt på 42 fod med motorrum, lastrum og forkahyt. Den var oprindelig udstyret med en Houmøller glødehovedmotor på 16 HK.

Båden afgik fra Gjøl kl. 08.00 og et par timer senere lagde den til ved Vesterå i Aalborg. Prisen t/r var 1 kr. for passagerer, og fragtprisen var 25 øre pr. 100 kg. Skibet kunne rumme 2-300 sække á 100 kg eller 50 store dyr. Dyrene skulle til marked eller slagteri i Aalborg, og tirsdag sejlede man med kreaturer, torsdag med grise og lørdag med smågrise. Båden sejlede med mange forskellige varer. Bl.a. kolonialvarer, kul, petroleum, gødning, foderstoffer, ost og smør.

Gøl Båden sejlede i fast rutefart mellem Gjøl og Aalborg fra 1908 indtil 1940. Så kom krigen, og mangel på brændstof og bedre veje gjorde det mindre rentabelt at drive sejlruten. I 1943 blev Gøl Båden solgt. Den blev omdøbt til ”Svend” og blev indtil 1974 brugt bl.a. som stenfisker. I 1994 blev båden sat på land og foræret til Marine- og Søfartsmuseet i Aalborg. Båden blev med årene mere og mere forfalden.