Der arbejdes ved båden

Aktive medlemmer arbejder på og omkring båden med renoveringen og vedligeholdelse. Eventuelle sejladser i forbindelse med arbejdet kræver medlemskab. Alle med interesse for båden er…

Der arbejdes ved båden

Aktive medlemmer arbejder på og omkring båden med renoveringen og vedligeholdelse. Eventuelle sejladser i forbindelse med arbejdet kræver medlemskab. Alle med interesse for båden er…

Åben Båd & Julehygge

Gøl Båden holder åben for offentligheden. Her er små juleaktiviteter for store som små og god gammeldags julehygge.

Onsdagsgruppen holder juleafslutning

Arbejdsgruppen bestående af aktive medlemmer, som trofast møder op onsdag efter onsdag holder juleafslutning. Tilmelding nødvendig.

Generalforsamling

Gjøl Natur- og Kulturcafe Havnen 2, Gjøl, Danmark

Dagsorden iflg. vedtægterne Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter: Der udarbejdes et beslutningsreferat. Referatet tilsendes medlemmerne senest 8 uger efter generalforsamlingens…

Ekstraordinær Generalforsamling

Gjøl Natur- og Kulturcafe Havnen 2, Gjøl, Danmark

Dagsorden iflg. vedtægterne Dagsorden for den ekstraordinære ordinære generalforsamling: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Valg af bestyrelse og suppleanter 8. Eventuelt Der udarbejdes…

Transportsejlads

Vi skal have Gøj hjem fra Aalborg efter pinsetræf i Træskibs sammenslutningen. Afgang fra Aalborg kl 9.00. Vi ligger lige ud for street food. Tilmending…

Kr40

Åben båd

Kom og se gølbåden og få en snak om båden og foreningen.

Se kapsejlads på fjorden

I forbindelse med Gjøl festuge sejler vi ud for at se Kapsejlads fra sø siden. Tilmelding her

Kr50

Medlemsmøde

Gjøl Natur- og Kulturcafe Havnen 2, Gjøl, Danmark

Kom og hør om aktiviteter i Gølbaaden, og giv dit indput til kommende aktiviteter.

Sejltur til Nibe

Gjøl Natur- og Kulturcafe Havnen 2, Gjøl, Danmark

Vi sejler til Nibe og retur ca 1 time senere. Bemærk man skal være medlem af Gølbaaden for at deltage. Bemærk turen er flyttet til…

Kr80

Se Gjøl i mørke fra vandet

Oplev Gjøl fra søsiden i aften mørket. Hvis vejret ikke arter sig har vi Torsdag den 28 som alternativ. Bemærk man skal være medlem for…

Kr50