Bestyrelse

Generalforsamlingen er den øverste myndighed i Gøl bådens Træskibslaug. Den afholdes hvert år i marts måned. Generalforsamlingen vælger bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, der mødes ca. 1 gang hver måned. Kun aktive medlemmer i foregående kalenderår har stemmeret. Bestyrelsen i Gøl Bådens Træskibslaug er i 2022:

FormandPer Brag
Næstformand/SekretærNiels Myrup Andersen
Best. medlemFlemming Frøkjær
Best. medlemGert Andersen
Best. medlemPeter Rodkjær
Best. medlemJesper B. Rasmussen
KassererJytte Bjørnskov