Restaureringsplan

Så har der været gang i svedekisten. Egeplanke klar til montering bæres ind.

Restastaureringsplan for Gøl (Blå skrift afsluttet)

Inden påbegyndelse opmåles hele båden og fotodokumenteres. Relevante skitser og tegninger udføres.

Simpelt forklaret udskiftes kølen på Gøl. Herefter adskilles båden stykke for stykke og samles igen - Udtjent materiale udskiftes med nyt hvor det skønnes nødvendigt. Alle adskilte dele opmåles, registreres og mærkes før de lægges på lager. Restaureringen er opdelt i 19 faser (I – XIX) + to delfaser (XIa + XVIIa).

 Det forventes at denne restaureringsplan vil blive ændret og tilpasset de faktiske forhold efterhånden som restaureringen skrider frem.

 Diverse jernbeslag fremstilles efter behov som byggeriet skrider frem (svalejern, hælebeslag m.m.). Der er en hel del ældre smede af den gamle skole på Gjøl, som kan bistå med den del af projektet.

 

 

Fase I (Afsluttet).

 Motordele, skruetøj, tanke og andet overflødigt gods nyere end 1908 afmonteres for at lette egenvægten.

Planlægning, opmåling, skitsetegninger, tilpasning af restaureringsplan m.v.

Båden placeres i værft-hallen og opklodses/hænges med forstærkning i ca. 1 meters højde.

 Afsluttet i december 2014. 12-15 frivillige over ½ år og 1 skibstømrer i én uge.

 

Fase II (Afsluttet).

 

Kølplanker i begge sider afmonteres.

Gammel køl udkappes, opmåles og lægges på lager.

Ny køl tilpasses og monteres neden fra. Kølen formstabiliseres og båden bliver opklodset på kølen.

Båden sikres og formstabiliseres før påbegyndelse af fase III.

Fasen beregnes til ca. 1½ måned med 1 skibstømrer og en god del hjælp fra foreningens frivillige.

 

Afsluttet i februar 2015 – 1 skibstømrer og 7-8 frivillige (på forskellige tidspunkter)

 

 

Fase III (Afsluttet).

 

Skabeloner fremstilles af skibets låring for og agter (stb. Side som har oprindelig form)

Forreste del af klædning fjernes hvor nødvendigt. Gammel forstævn og bjørn afmonteres.

Båden formstabiliseres med midlertidig forstærkning under adskillelse hvor nødvendigt.

Ny forstævn og eksisterende bjørn monteres. (evt. Ny efter behov).

Agterste del af klædning fjernes hvor nødvendigt Gammel agterstævn, bjørn og spanter afmonteres i agterste del af båden. Båden formstabiliseres med midlertidig forstærkning under adskillelse hvor nødvendigt.

 Ny agterstævn og eksisterende bjørn monteres. (evt. Ny efter behov).

 

Afsluttet i april 2015.

 

Udført af 1 skibstømrer, 1 tømrer i jobtræning og gennemsnitlig 2 frivillige (9 mand på forskellige tidspunkter).

 

 

Fase IV (Afsluttet).

 Renovering / Udskiftning af spanter, bundstokke, halvspanter, stikspanter og ørestykker.

Eksisterende tømmer / nyt tømmer (hvor nødvendigt) tilpasses efter skabeloner og monteres.

 Dobbeltspanter samles med stuv-bolte (galvaniseret rundjern). Gammel klædning fæstnes midlertidigt til nye spanter/bundstokke med franske skruer, hvor nødvendigt, for at holde bådens form.

 Buler i skroget oprettes ved at skrue klædning fast til spanter lavet ud ra spejlvendt skabelon fra modsat side.

 Tilpasning og montering af nyt kølsvin. Kølsvin, bundtømmer og køl samles med stuv-bolte (forskudte)..

 Sammenspænding af stævne, bjørne og kølsvin (gennemgående 20mm bolte) / stuv-bolte.

 Fasen beregnes til endnu ca. 6 uger med 2 skibstømrere og en god del hjælp fra foreningens frivillige.

 

Budget: 250.000

Afsluttet juli 2015

 

 

Fase V  ( Afsluttet ).

 

Afsætning af spring efter kendte mål fra båden, sammenholdt med mål opgivet i det originale bilbrev. Der afsættes for montering af barkholt, samt to rang skibet rundt (2 øverste bord).

Afsletning af spanter og montering af to øverste bord båden rundt.

Afstivning og formsikring af båd med jernstivere til spær (værftshallens spær).

Fasen beregnes til ca. 5 uger med 2 skibstømrere og en god del hjælp fra foreningens frivillige.

Budget: 175.000 kr.

Afsluttet december 2016 

 

 

Fase VI  ( Afsluttet ).

 

Afsletning indvendig – Bærende tømmer indvendigt.

Fremstilling (hvor nødvendigt) og montering af sidekølsvin (slanger), kimingsvæger, bjælkevæger og sætgang

Fasen beregnes til ca. 5 uger med 2 skibstømrer og en god del hjælp fra foreningens frivillige.

Budget: 175.000 kr.

Afsluttet december 2016

 

 

 

Fase VII  ( Afsluttet ).

 

Fremstilling og opbygning af dæksplan. Udsætning af bjælkebugt.

Bovbånd, hækbånd, dæksbjælker, stikbjælker, knæ, støtter, skandæk, kraveller og palstøtte.

Fasen beregnes til ca. 10 uger med 2 skibstømrer og en god del hjælp fra foreningens frivillige.

 

Budget: 350.000 kr.

Afsluttet februar 2018.

 

 

 

Fase VIII

 

Garnering og skotter (for skot og maskin skot).

Fremstilling, tilpasning og montering (fyrretræ).

Fasen beregnes til ca. 8 uger med 2 skibstømrer og en god del hjælp fra foreningens frivillige.

 

Budget: 300.000 kr.

 

Fase IX  ( Afsluttet ).

 

Lægning af dæk og kalfatring.

Fremstilling, tilpasning og montering af dæksplanker. Kalfatring af dæk.

Fasen beregnes til ca. 6 uger med 2 skibstømrer og en god del hjælp fra foreningens frivillige.

 

Budget: 250.000 kr.

Afsluttet marts 2018.

 

 

 

Fase X

 

Fremstilling/restaurering og montering af ror. Fremstilling og installering af styregrejer.

Fasen beregnes til ca. 3 uger med 2 skibstømrer og en god del hjælp fra foreningens frivillige.

 

Budget: 100.000 kr.

 

 

 

Fase XI

 

Motorforberedelse. Motorfundament fremstilles og monteres (originalt eksisterer ikke mere). Udboring til stævnrør. Fremstilling og Installering af tanke.

Fasen beregnes til ca. 3 uger med 2 fuldtidsansatte skibstømrer og en god del hjælp fra foreningens frivillige.

 

Budget: 125.000

 

 

 

Fase XI (a)

 

Sideløbende med fase IV til XI fremskaffes glødehovedmotor Alfa af tilsvarende type som oprindelig eller evt. ny fremstilles. Ligeledes fremskaffes tidssvarende styremaskine eller nyt fremstilles (til kædetræk).

Fremskaffelse eller fremstilling af brændstoftanke, samt vandtank

Motorinstallation incl. Brændolietanke. Styremaskine monteres med kædetræk. Installering af vandtank.

Fasen forventes at kunne klares inden for tidsrammen af fase IV til XI

 

Budget: 300.000

 

 

 

Fase XII   ( Afsluttet ). 

 

Lønning og skanseklædning

Fasen beregnes til ca. 5 uger med 2 fuldtidsansatte skibstømrer og en god del hjælp fra foreningens frivillige.

 

Budget: 150.000

Afsluttet december 2017

Udført af 1 tømrer og 1 - 2 frivillige.

 

 

 

Fase XIII  ( Afsluttet ).

 

Dækshuse og lastluge fremstilles efter opmåling ud fra gamle fotos og evt. fremskaffet dokumentation.

Fasen beregnes til ca. 6 uger med 2 fuldtidsansatte skibstømrer og en god del hjælp fra foreningens frivillige.

 

Budget: 200.000

Afsluttet marts 2018

 

 

 

 

 

Fase XIV

 

Yderklædning. Fremstilling (hvor nødvendigt) og montering af planker. Forboltning, afsletning og montering.

Fasen beregnes til ca. 14 uger med 2 fuldtidsansatte skibstømrer og en god del hjælp fra frivillige.

 

Budget: 450.000

 

 

 

Fase XV

 

Kalfatring.

Fasen beregnes til ca. 6 uger med 2 fuldtidsansatte skibstømrer og en god del hjælp fra frivillige.

 

Budget: 175.000

 

 

 

Fase XVI

 

Aptering. Skotter, køjer, bænke, borde etc.

Fasen beregnes til ca. 6 uger med 2 fuldtidsansatte skibstømrere og en god del hjælp fra frivillige.

 

Budget: 175.000

 

 

 

Fase XVII

 

Mast, Rigning, beslag, pullerter, klyds etc.

Fasen beregnes til ca. 5 uger med 2 fuldtidsansatte skibstømrer og en god del hjælp fra frivillige.

 

Budget: 175.000

 

 

 

Fase XVII (a)

 

Maling og smøring, samt klargøring til søsætning. Frivilligt arbejde (sideløbende med fase XVI) Ca. 6 uger.

 

Budget: 75.000

 

 

 

Fase XVIII

 

Søsætning, prøvesejlads og justeringer. Ca. 2 uger.

 

Budget: 25.000

 

 

 

Fase XIX

 

Tilrigning af mast og bom med jernbeslag. Finish under og over dæk. Diverse justeringer.

 

Endelig prøvesejlads. 1-3 uger. Indvielse / Aflevering.

 

Budget: 50.000

 

Hele restaureringen til den færdige, sejlklare båd forventes at strække sig over ca. 5 år.

 

Aalbæk den 20. april 2014 Peder Hoven, Projektleder og Skibstømrer / Jesper Schlotfeldt Jensen, Formand GBTL

 

Redigeret 09-01-2015 (budget - JSJ) - Redigeret/tilpasset 26-02-2015 (JSJ)

Plan gennemgået/tilrettet med større ændringer af P.Hoven/J.S.Jensen 15. april 2015

Redigeret 23-03-2018 - Ny tidsplan samt småændringer - Jørn Hjerresen

 

Det er hårdt arbejde at slå skibsspiger i.

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

21.03 | 22:59

Hej - Vi udsender ind i mellem nyhedsbreve, men som oftest er det via facebooksiden, at vi formidler historier mv. Se venligst din mail.

...
21.03 | 09:34

Hej
Jeg har desværre ikke modtaget noget nyhedsbrev fra Jer ...
Venlig hilsen Hans (ordre nummer 693945)

...
28.04 | 18:36

Det ser hyggeligt ud . Træls villy og jeg ikke kom til Gjøl til den havnefest , det ville jeg gerne have været . Hilsen Inger fra Hals

...
28.04 | 18:25

Det lyder spændende Kurt , men ikke så spændende som projektet med den gamle træbåd fra Gjøl . Hilsen Inger

...
Du kan lide denne side