Logbog

2018 Restaureringen kører

15.2.2021  Bestyrelsesmøde - hvor Per Brag konstitueres som ny formand.  

Januar 2021 Administrationen af kontingenter mv. overgår til systemet "foreningslet"
___________________________________

24.11.2019  Deltagelse i julemarked på Gjøl Kro med konkurrence mv. 

12.11.2019  Bestyrelsesmøde - der gøres status på fondsansøgninger, sikkerhed og økonomi. Deltagelse i julemarked på kroen forberedes.

21.9.2019 Åbent hus med stor tilslutning og præsentation af ideer til fremtidige sejladser mv. 

3.9.2019  Bestyrelsesmøde - vi skal se hvordan restaureringen skrider frem, og drøfte det kommende medlemsmøde den 21.9.2019.

30.8-1.9.2019  Gølbådens Træskibslaug hjælper GjØLen festivalen for at tjene penge til Gølbådens restaurering.

August 2019  Forskellige grupper med ialt 100 personer besøger Gølbåden, troldemuseet m.fl. og spiser på Gjøl Kro.

4.-6.7.2019  Gølbådens Træskibslaug har opstillet bod ved Tall Ship Race ved P. Hedegaard på Nørresundbysiden for at komme i snak med sejl-interesserede gæster. Mange besøgende får en snak om Gjøl og Gølbåden.

27.6.2019  Elever fra 5. klasse besøger Gølbåden og kommer med deres ideer til anvendelse af båden.

17.6.2019  Samarbejde om garvering af logo på de "fisk" vi sælger bliver formaliseret. Vi sælger mange fisk, hvor overskuddet går til Gølbådens restaurering.

15.6.2019  Åbent båd arrangement ved Gølbåden samtidig med fejring af Øland-dæmningens 100 års jubilæum. Omkring 300 besøgene kigger forbi Gølbåden. Vi har en stand til børn, udstilling af effekter og plads til mange fortællinger.

13.6.2019  .Tilsagn fra Skibsbevaringsfonden på 125.000 kr. til reetablering af losserig.

12.6.2019  Tilsagn på 100.000 kr. fra Aage og Johanne Louis-Hansens fond til restaurering af Gølbåden samt tilsagn på 150.000 kr. SE-fonden. 

4.5.2019 Bestyrelsesmøde - aftaler om sommerens arrangementer og fondsansøgninger.

1.6.2019  Danser fra St. Brøndum-Blenstrup folkedansere på besøg ved Gølbåden.

30.5.2019  Morris-klub på besøg ved Gølbåden.

11.4.2019  Bestyrelsesmøde med konstituering af bestyrelsen efter generalforsamling. Søren formand, Peter næstformand, Ida kasserer og Jane som sekretær. Der startes op på en proces med afholdelse af dialogcafeer for at drøfte Gølbådens fremtid med en række personer, der ikke tidligere har deltaget i processen. 

8.4.2019 Dialog café afvikles for første gang med 6 spændende og "hemmelige" gæster, der drøfter Gølbådens fremtid. Gæster kommer fra Gjøl, nabobyer og Aalborg. Alle med forskellige professioner. Samme proces afvikles 24.4 og 13.5 med andre gæster. Resultater fremlægges for bestyrelsen og er baggrund for en ny projektbeskrivelse og medlemsmøde 21.9.2019.

19.3.2019  Generalforsamling blev afholdt i samlingslokale på Torpet 22. Der var 14 til skipperlabsovs tilberedt af skibskokken Sanne - samt 19 deltagere ved den ordinære generalforsamling efterfølgende, som Sigurd ledte. Det var en glad formand, der kunne berette om fremdrift på værkstedet og et aktivt år, hvor klædningen nu er afsluttet og motoren installeret. Der blev valgt to nye medlemmer til bestyrelsen, Jane Palsgård og Ida Rytter Jensen. Jørn Lund og Gert blev valgt som suppleanter. 

26.2.2019  De sidste planker kom på båden. Masser af mennesker på besøg, tv-hold og fotografer. Se eksempelvis Dit lokalTV. 

3.1.2019  Ekstraordinær generalforsamling med 20 fremmødte til orientering fra bestyrelsen og valg af nyt medlem til bestyrelsen. Velkommen til Jesper B. Rasmussen, der er skibsfører og navigatør. 

17.12.2018 Positivt tilsagn fra FLAG om midler på 360.000 kr. til de næste faser: garnering, ror, styregrej, klædning, maling mv. 

6.12.2018    Bestyrelsesmøde med konstituering efter at to medlemmer af bestyrelsen har valgt at trække sig fra bestyrelsen. Ny formand er Søren Petersen, næstformand er Peter Rodkjær og ny kasserer uden for bestyrelsen er Ida Rytter.

13.11.2018     Augustinus Fonden har bevilget 100.000 kr. til restaurering af GØL.

26.10.2018   Kaj Graver Christensen og Bent Nielsen har været på besøg hos Dansk Motor- og Maskinsamling. Med sig hjem havde de vores skrueaksel påmonteret 3-bladet vendbar propeller. Med dette i hus, er vi nu ved at være klar til endelig fastgørelse / indstøbning af stævnrøret.

29.09.2018   Vi har i dag afholdt et åben hus arrangement. Rigtig mange, måske op imod 150, valgte at kikke forbi, for at se og høre om restaureringens fremskridt.

19.09.2018   Nordea Fonden - Lokalpuljen har givet tilsagn om at støtte restaureringen af Gølbåden med : 50.000,- kroner.                                                                  Beløbet er givet til fremstilling / restaurering og montering af ror, samt fremstilling og installering af styregrejer.
   
18.09.2018   Vi har i dag haft besøg af Tom Rasmussen fra Skibsbevaringsfonden. Der blev drøftet detaljer vedrørende apteringen, ligesom detaljer omkring installering af styremaskine blev endevendt. 

31 .08.2018   Vi har indgået en aftale med Han Herred Havbåde gældende for ugerne 36 til 49. Aftalen indebærer afsletning af spanter, montering af planker ( klædning ) samt kalfatring. Uge 36 og 37 vil der være 2 skibstømrere i gang, og i ugerne 38 til 49 vil der være 1 skibstømrer i gang.
 
02.07.2018   Vi har i dag fået meddelelse om, at Velux Fonden den 26. juni 2018 har tildelt Gøl Bådens Træskibslaug 375.000,- kroner til Fase XIV og XV i restaureringsplanen. Disse 2 faser omhandler yderklædning samt kalfatring af samme.
Det er det største enkeltbeløb, vi indtil videre har fået tildelt.

23.06.2018   I dag fik vi leveret vores Hundested motor fra Dansk Motor - og Maskinsamling. Endnu en milepæl i vores restaureringsarbejde.
Installeringsarbejdet forløb efter planen, hvilket indebar at lydpotte, samt cylinder inclusive stempel og plejlstang,  blev demonteret. Herefter blev bundkar inclusive krumtapaksel og svinghjul nedsænket i lastrummet, for at blive trukket agterud og løftet op på motorfundamentet.
Efterfølgende blev cylinder med stempel og plejlstang nedsænket i åbningen over motorfundamentet og monteret på bundkarret igen.
Klædning på "GØL" skal færdiggøres før motoren kan fasgøres permanent. I den forbindelse er lydpotten indtil videre placeret i lastrummet.

20.06.2018   På trods af, at vores pengekasse er mere eller mindre tom, og vi på baggrund heraf p.t. ikke har tilknyttet aflønnet faglig arbejdskraft, sker der alligevel fremskridt i restaureringsarbejdet.
Vi har fået monteret kølplankerne hele vejen rundt ( 4 stk i alt ), næste rang er påbegyndt, og her er forreste bb samt bageste sb færdigmonteret.
Stor tak til frivillig Niels Erik Kristensen (Uddannet skibstømrer) fra Klarup. Uden hans faglige kompetence havde dette ikke været muligt.
Ligeledes er stævnrøret nu monteret, således at vi er klar til at installere motor.

30.04.2018   En delegation af frivillige samt bestyrelsesmedlemmer, i alt 12 personer, har lørdag den 28. april været til "Motortræf 2018" hos Dansk Motor - og Maskinsamling ved Grenå, for at se og høre vores Hundested motor i drift.
Motoren er nu klar til levering, men forinden da skal stævnrøret, som vi havde med hjem, monteres.
Forventet levering af motoren er ultimo maj.

20.04.2018   Besøg af Nordjysk Vintage Motor Klub, som mødte op med omkring 25 flotte veterankøretøjer.

05.04.2018   Vores kommende motor har i dag bestået den første testkørsel. I alt blev det til 7 - 8 timers problemfri kørsel. Testen fortsætter i morgen, hvorefter motoren går til maling.
Se de seneste 4 billeder under "FOTO Gølbåden" samt video fra Youtube under "Nyheder". 

28.03.2018   Dejligt at modtage besøg ved Gølbåden. I dag kikkede Carlo Martin Nielsen endnu engang indenfor.
Carlo har tidligere sponsoreret ror/styrmaskine til "GØL", og i dag benyttede han lejligheden til at sponsorere 1.000,- kroner til Gølbådens fortsatte restaurering.
Stor tak til Carlo 🙂🙂.

14.03.2018  Fra Frilufts Rådet har Gøl Bådens Træskibslaug i dag modtaget 40.000,- kroner som tilskud til etablering af åbent værksted samt indkøb af egetræ.

03.03.2018   Efter generalforsamlingen har den nye bestyrelse været samlet og konstitueret sig på følgende vis :
Formand :            Børge Lindegaard
Næstf/Kasserer : Jørn Hjerresen
Sekretær :           Søren Petersen
Best. medlem :    Kaj Graver Christensen
Best. medlem :    Peter Rodkjær
Best. medlem :   Jørgen Lund Jørgensen
1. Suppleant :     Hans Jørgen Pedersen
2. Suppleant :     Gert Andersen

01.03.2018   Der er afholdt generalforsamling i henhold til de nye vedtægter i Natur - og Kulturcafeen på Gjøl Havn.
Der var i alt 22 fremmødte. Der var genvalg til Kaj Graver Christensen samt Søren Petersen. Nyvalgt til bestyrelsen blev Børge Lindegaard samt Anders Christensen. Som suppleanter blev valgt Hans Jørgen Pedersen samt Gert Andersen.

28.02.2018  Næstsidste dag med lønnet arbejdskraft i denne omgang. De sidste midler fra Den A.P.Møllerske Støttefond samt SE Nyfors Vækstfond er nu opbrugt. Arbejdet med lønnet arbejdskraft bliver først igangsat igen, når der er samlet tilstrækkelige midler til at ansætte 2-3 faglærte bådebyggere/skibstømrere i en periode så lang, at båden som minimum kan blive beklædt med egetræ udvendig ( færdig skrog ). Al egetræ til denne store opgave, som også kræver et antal frivillige, er allerede på lager ( købt og betalt ).
Onsdagsarbejdet med frivillige fortsætter som hidtil.

26.02.2018  De nye vedtægter er nu endelig godkendt efter en skriftlig afstemning bevidnet af Sigurd Christensen.

06.02.2018  Kaj Graver Christensen samt Jørn Hjerresen fra "Motorgruppen", har været på besøg hos Dansk Motor - og Maskinsamling (Henrik Høyer) i Grenå. Formålet med turen var dels at se, hvor langt man var kommet med opbygningen/renoveringen af vores kommende Hundested motor, samt at få afklaret eventuelle tekniske detaljer. Af tekniske detaljer, er det værd at fremhæve, at vores kommende motor bliver forsynet med letmetalstempel, hvilket betyder, at motoren kommer til at yde 59 HK. Motorens typebetegnelse bliver : E/L.
Renoveringsarbejdet skrider planmæssigt fremad, og hvis alt går vel, vil det være muligt at se/høre motoren i drift, når Dansk Motor - og Maskinsamling afholder "Motortræf 2018" lørdag den 28. april 2018 fra kl. 10:00 til 16:00 
Se mere på : www.motorsamlingen.dk
Alt i alt en rigtig fin og ikke mindst lærerig dag, hvor vi sugede til os af Henrik Høyer's omfattende viden.

17.01.2018  Der er afholdt årets første bestyrelsesmøde.
Årets generalforsamling fastsættes til torsdag den 1. marts klokken 19:00 i Natur - og Kulturcafeen på Gjøl Havn.

03.01.2018  Vi har besøg af Tom Rasmussen for at drøfte detaljer på det nyligt fremkomne billede.
Teglgaardshavnen i Aalborg 1908. GØL under færdiggørelse.

2017 restaureringen kører

21.12.2017    Vi har i dag modtaget en større sending egeplanker fra Ørum Savværk. Sendingen dækker både træ til klædning samt ror. Med denne leverance skulle vi være helt dækket ind hvad angår egetræ.

14.12.2017     Vi får en mail fra Tom Rasmussen, som oplyser, at han hos Stadsarkivet i Aalborg har fundet et nyt og hidtil ukendt foto af GØL.
Fotoet skulle angiveligt være fra 1908 og viser et næsten færdig GØL under opbygning i Teglgaardshavnen i Aalborg.

13.12.2017    Vi har haft besøg af Tom Rasmussen fra Skibsbevaringsfonden. Der var generel tilfredshed med arbejdet. Der blev drøftet detaljer vedrørende skylight på det forreste lukaf, ligesom indretning og maling af samme lukaf blev drøftet. 
Vi har afholdt bestyrelsesmøde om aftenen. Adskillige ting drøftes, herunder evaluering af Tom's besøg tidligere på dagen.
Kassereren oplyser, at der er betalt 50.00 kroner a conto på vores Hundested motor, som er under opbygning.

07.12.2017     Arbejdet med lønning (fremstillet af egetræ) og skanseklædning (fremstillet af lærketræ) er nu tilendebragt, og efterfølgende er de faste stilladser båden rundt nedtaget.

02.11.2017    Gølbåden har i dag modtaget en rigtig fin donation. Carlo Martin Nielsen har leveret en meget gammel, funktionsdygtig, ror / styrmaskine. Lidt af et klenodie må man sige. ( Se Carlo sammen med ror / styrmaskinen under billeder ).
   
28.10.2017     En delegation på 8 personer har været på tur til Hjarbæk, for at bese det gode skib "Ørnen", som
 er særlig interessant, idet der er truffet beslutning om, at installere en motor i "GØL" magen til den, der sidder i "Ørnen".
"Ørnen" er udstyret med en 1 cylindret Hundested glødehovedmotor Type E/L ( med letmetalstempel ) som yder 59 HK.
Motoren fås også som Type E ( med støbejernstempel ), som yder 45 HK.
De 2 motortyper er identiske på alle ydre mål.
Om det bliver Hundested Type E eller Type E/L afklares i samarbejde med Dansk Motor- og Maskinsamling, som forestår renoveringsarbejdet på vores kommende motor.
Vi havde et par hyggelige timer sammen med 3 repræsentanter fra "Ørnen", som beredvilligt svarede på spørgsmål af enhver art.
Stor tak til jer fra "Ørnen". 

19.10.2017     Vi har i dag modtaget et 20 meter lærketræ beregnet til mast og lossebom på GØL.
Træet er skænket af Øland Skov v/Mette Glarborg. 
Skovarbejder Jens Rasmussen stod for fældningen af træet, og traktorfører Lars Georgsen stod for transporten fra Øland Skov til Bjergets Vej.
Stor tak til alle involverede og herunder også Bent Nielsen, Træbixen Øland, som med sit indgående lokalkendskab, har trukket i de rigtige tråde.
 
11.10.2017    Der er i dag hos Hobro Værft afhentet yderligere 102 meter spejlskåret fyr til opbygning af dækshuse på "GØL".

04.10.2017    Besøg af Tom Rasmussen fra Skibsbevaringsfonden.

29.09.2017   Den A.P.Møllerske støttefond har tildelt Gøl Bådens Træskibslaug 250.000,00 kroner til aptering og indkøb/installering af Hundested motor inclusive gear og skruetøj.

27.09.2017   Restaureringsarbejdet går stadig godt fremad.
Arbejdet med kalfatring af dæk nærmer sig sin slutning. Herefter forestår begning.
Arbejdet med lønning er mere end halvvejs.
Opbygning af dækshuse er også langt fremme. Her og nu afventer vi en ny sending træ fra Hobro Værft.
I nær fremtid påbegyndes arbejdet med skanseklædning, og når det er afsluttet, kan stilladserne båden rundt fjernes.

26.08.2017    I forbindelse med "turen går til Gjøl" har vi afholdt åbent hus arrangement, hvor der var mulighed for at se og høre om vores fremskridt med restaureringen af Gølbåden. Der var stort fremmøde, mere end 100 personer dukkede op i løbet af dagen.
Som en ekstra oplevelse til de fremmødte, var der lejlighed til at se rigtig mange flotte veterankøretøjer fra Aalestrup Classic Bil & MC. Efter at klubben havde set vores bådprojekt, indtog de deres medbragte frokost i vores grønne omgivelser.

10.07.2017    Bestyrelsesmøde : Søren Carlsen meddeler at han ønsker at udtræde af bestyrelsen af helbredsmæssige årsager. Suppleant Jørgen Lund Jørgensen indtræder i bestyrelsen som nyt medlem.
  
06.07.2017    Sidste arbejdsdag før sommerferien. Bortset fra kalfatring er arbejdet med ilægning af dæk afsluttet. Arbejdet med opbygning af karmene til ruffet for og agter er påbegyndt. Midlerne fra den sidste pose penge fra Skibsbevaringsfonden er nu stort set opbrugt.  Vi har fået frigjort de første 100.000,00 kroner fra SE Vækstpulje Nyfors, og på baggrund af det, er vi i stand til at fortsætte restaureringen fra mandag den 21/8-2017 og skønsmæssigt frem til midt i oktober måned.
Foran svedekisten er der blevet opsat banner sponsoreret af Nordjyske Bank  
 
12.06.2017    Besøg af Tom Rasmussen fra Skibsbevaringsfonden. Tom udtrykte tilfredshed med det fortsatte restaureringsarbejde på GØL, hvor arbejdet med ilægning af dæksplanker lige nu pågår. Der blev drøftet tekniske detaljer vedrørende bla. a. karmene til ruffet for og agter.

19.05.2017    Fire mand har på denne solbeskinnede fredag været en tur forbi Hobro Værft, hvor der blev afhentet 334 meter dæksplanker i fyr. Jørn Just sponsorerede transporten med kassevogn og trailer.
     
07.05.2017    I forbindelse med vores "Åbent Hus Arrangement" benyttede omkring 125 mennesker lejligheden til at se og høre om vores fremskridt med restaureringen af GØL. En rigtig fin dag, hvor vejret viste sig fra sin bedste side.
    
29.04.2017    Tre mand fra bestyrelsen/motorgruppen er til "Motortræf" hos Dansk Motor- og Maskinsamling i Grenå. En rigtig god oplevelse, hvor der var lejlighed til at se og høre rigtig mange af de gamle maskiner i drift.
Det mest interessante var nok, at gruppen fik lejlighed til at se og høre den 3o Hk 1 cylindrede Hundested motor, som længe har været et emne for Gølbåden, i drift. Motoren er indtil videre det "varmeste emne" til GØL, men markedet eftersøges stadig for en 1 cylindret Hundested 1 eller 2 numre større end den omtalte 30 hk. 

27.04.2017    Besøg af Tommy Kristensen samt Karsten W. Jensen fra vores pengeinstitut Nordjyske Bank. Vores projekt fremvises, og der drøftes tekniske detaljer i forbindelse med den videre financiering af Gølbåden. Der drøftes ligeledes udformning og placering af et banner som Nordjyske Bank vil sponsorere.
   
18.04.2017     Bestyrelsen for SE Vækstpulje Nyfors besluttede på sit møde den 6. april 2017 at tildele 200.000,00 kroner til restaurering af Gølbåden.
    
03.04.2017    Der er afholdt bestyrelsesmøde. Vi har fået tilsagn om 20.000,00 kroner fra Region Nordjyllands Kulturpulje 2017 til projektet  "Restaurering af Gøl Båden".
   
22.03.2017    Besøg af Tom Rasmussen fra Skibsbevaringsfonden. Det er første gang Tom besøger os, efter at vi har fået os etableret i de nye omgivelser.
Status på restaureringsprojektet blev drøftet, ligesom tekniske detaljer i forbindelse med det kommende arbejde med skandækket også var genstand for nogen dialog. Der skal i forbindelse med etablering af agterstævn og skandæk kikkes grundigt på gammel dokumentation/billedmateriale.
Der blev foretaget opmåling til motor efter originale tegninger fra Hundested Motorfabrik. Det blev endegyldigt fastslået, at der ikke er plads til den 2 cylindrede Hundested motor på 60 hk, som ellers et stykke tid har været på banen, som den motor der størrelsesmæssigt ( læs hk ) var mest velegnet.
Opmålingen viste, at der er plads til den 30 hk 1 cylindrede Hundested motor, som vi længe har haft i kikkerten. Hvis ikke andet ( bedre ) dukker op, er det indtil videre den motor vi satser på at installere, når økonomien rækker til det.
  
       
17.03.2017       Restaureringen af GØL skrider godt frem.
Siden vores indflytning i nye omgivelser, er der fremstillet og monteret 16 knæ til hovedbjælker. Ligeledes fremstillet og monteret er 8 kraveller ( kraveller er bjælker mellem hovedbjælker ). Herudover er der fremstillet og monteret 18 stikbjælker, og i skrivende stund, er der indtil nu fremstillet 25 ud af i alt 40 lønningsstøtter (forlængelse af spanter som går gennem skandæk ). Når alle lønningsstøtter er fremstillet, påbegyndes arbejdet med skandæk.

15.03.2017   Vi har fra Per Rømer modtaget originale installationstegninger for 30 hk samt 60 hk Hundested motor. Der er således mulighed for, at foretage de nødvendige opmålinger i GØL, inden en endelig beslutning tages vedrørende motorstørrelse.

03.03.2017        Der er afholdt generalforsamling på Breddamgaard i henhold til vedtægterne torsdag den 2/3-17. Der var i alt 16 fremmødte personer. Der var genvalg til 3 personer fra bestyrelsen og som suppleant blev Jørgen Lund Jørgensen valgt. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer blev vedtaget på generalforsamlingen, men i.h.t. nugældende vedtægter skal de også til afstemning blandt foreningens samlede medlemsskare, for at blive endelig godkendt. Afventer  p.t. resultatet af denne afstemning.
  
01.03.2017       Elinstallationen i vores nye hal er nu tilendebragt, ikke mindst på baggrund af, at vores lokale el-installatør Jørn Just har sponsoreret hovedparten af materialerne 🙂. Hallen er nu fuld funktionsdygtig hvad angår træarbejde. I smedeafdelingen er der et stykke vej endnu, før alle maskiner, bænke og borde er på plads.

27.02.2017       Bestyrelsesmøde. Forskellige ting drøftes, men det er primært den kommende generalforsamling. Der orienteres om fonds ansøgninger, hvor vi har fået afslag fra Nordea Fonden. Vi afventer svar fra Nyfors.
         
13.02.2017       Søren Carlsen og Jørn Hjerresen har været på besøg hos Motorsamlingen i Grenå. Der blev primært set på den 2 cyl. 60 hk Hundested motor, som befinder sig der, og som muligvis kan anvendes i GØL. Motoren er i rimelig god stand, men skal renoveres for et større beløb. I et evt. køb indgår også skrue, skrueaksel, stævnrør samt luftflaske. Der blev foretaget opmåling af forskellige dimensioner på motoren, for fremadrettet at kunne vurdere, om der er plads til den i GØL.

08.02.2017       Vores opholdsstue er nu i store træk færdig. Meget af træet til denne opgave er velvilligt sponsoreret af Jørgen Lund Jørgensen. Overordnet set mangler der nu kun el-installation i rummet. Vores båndsav, båndpudser samt tykkelseshøvl er nu alle installerede og køreklare.
Vi har haft besøg af Bent Nielsen / "Træbixen" Øland. Bent donerede 1.000,00 kroner til det fortsatte restaureringsarbejde. Tak for det 🙂   

01.02.2017      I dag har vi flyttet drejebænk samt endnu en portion egetræ. Stor tak til Vognmand Anders Nygaard, Gjøl, for det store bidrag ( sponsorat ) han har ydet under vores flytning, ikke blot i dag, men også de foregående dage.

28.01.2017      "STORE FLYTTEDAG"  Med start klokken  09:00 på denne lørdag, er det i løbet af dagen lykkedes at flytte det meste af det tunge grej fra Breddamgaard til Bjerget. Det tunge grej omfattede bla.a. 20 fods container, svedekasse, resterne af den gamle motor i GØL samt masser af egetømmer. Denne opgave var kun mulig på grund af velvillig assistance fra firmaet LG Montage v/Henrik Grynnerup, som med Jørgen Lund Jørgensen's mellemkomst beredvilligt havde stillet en stor mobilkran til rådighed uden beregning. Vognmand Anders Nygaard var atter på banen, og sponsorerede hele dagen gratis transport fra Breddamgaard til Bjerget. Dagen blev afsluttet i de sene eftermiddagstimer med transport af GØL til Bjerget. Tak for indsatsen til alle involverede, ikke mindst til Kaj Graver for kørsel med traktor, men også Jørgen Lund Jørgensen, som ud over at være kranfører hele dagen, også stillede ladvogn til rådighed hele dagen.

27.01.2017      To mand fra bestyrelsen har sammen med vognmand Anders Nygård, Gjøl, været i Frederikshavn samt på en ejendom syd for Frederikshavn for at afhente de maskiner som blev doneret / købt under vores besøg den 10. januar. Anders Nygård sponsorerede transporten til vores nye hjem på Bjergets Vej 64 Gjøl  🙂🙂

26.01.2017             Der er blevet installeret bimåler i eltavlen i vores nye hal, til registrering af vores elforbrug.     

25.01.2017      GØL er blevet flyttet op på vores vogn, trukket ud af hallen, og afventer nu transport til sit nye hjem.

10.01.2017      Ti mand har været på en vellykket tur til Frederikshavn Bedding. Fin modtagelse, og over kaffebordet fik vi beddingens historie. Herefter rundvisning i de fine / gamle faciliteter. Vi fik doneret en stor tykkelseshøvl til gratis afhentning. Ikke nogen dårlig afslutning på det besøg.
Herefter på besøg hos én af de frivillige fra beddingen, som havde et større antal maskiner til salg. Der blev indgået købsaftale på bla.a. afretter, langhulsmaskine, båndsav, rundsav, båndpudser, søjleboremaskine m.m. til en særdeles fordelagtig pris. 
Bestyrelsesmøde om aftenen. Et af temaerne var, at vi har fået tilsagn fra FLAG om 208.000,- kroner til indkøb/restaurering og installering af en motor til GØL. Det betyder, at vi nu kan arbejde mere målrettet på den 60 hk 2 cyl Hundested motor, som vi har i kikkerten.   I øvrigt planlægning af den kommende generalforsamling.

2016 Restaureringen kører

             
15.12.2016        Sidste arbejdsdag i 2016, når vi taler om vores bådebyggere.
I skroget er der nu monteret bjælkevæger, sætgang, 8 dæksbjælker samt hækbånd.
 "GØL" begynder at tage form, og er nu så stabil, at det muliggør flytning til vores kommende faciliteter i løbet af foråret 2017.

13.12.2016    Besøg af Tom Rasmussen fra Skibsbevaringsfonden. Status på restaureringsarbejdet drøftes. Detaljer omkring det nye lånetilsagn fremlægges.

06.12.2016     Bestyrelsesmøde. Vi har en ansøgning hos FLAG til at dække indkøb af motor samt installation m.m. Resultatet af denne afventes i spænding.
Vi har nu en aftale på plads, angående leje af hal, således at der i starten af det nye år kan påbegyndes indretning af faciliteter til Gølbåden på Bjergets Vej 64, Gjøl 9440 Aabybro.

25.11.2016    "Black Friday".  En rigtig god dag for Gøl Bådens Træskibslaug, eftersom vi i netop har fået meddelelse om, at Skibsbevaringsfonden har tildelt Gølbåden yderligere 250.000 kroner. Beløbet sikrer fortsat restaureringsarbejde på båden i 2017. Skibsbevaringsfondens samlede engagement i Gølbåden er hermed oppe på 750.000 kroner.
   
21.11.2016    Svedekassen har igen været i brug. Denne gang var det 2 planker til sidekølsvin samt 2 planker til kimningsvæger der stod for tur. Alle 4 planker blev efterfølgende monteret. En del af denne proces blev filmet af TV2 Nord. Det er hensigten at denne samt flere andre tidligere og kommende optagelser skal danne basis for en mindre film om hele restaureringsprojektet.
 
20.11.2016       Gøl Båden's Træskibslaug var også i år repræsenteret på årets "Julemarked". Der kom penge i vores kasse efter salg af juletræskæder samt bogen om "Rutebåden Gøl". Der blev også tegnet medlemskab af vores forening.

09.11.2016     Med 2 ansatte bådebyggere samt frivillig arbejdskraft skrider restaureringen planmæssigt fremad. I dag bestod vores svedekasse sin første store prøve. 6 planker til barkholtsrang var hver 2-3 timer i svedekassen, og blev herefter monteret på skroget. Lidt af en milepæl i restaureringsarbejdet.  
   
08.11.2016  Arbejdet med svedekassen er nu tilendebragt, og den er i dag blevet afprøvet med godt resultat. Stor tak til Kaj Graver for hans arbejde med at tilvejebringe nødvendig dampkilde.
Bestyrelsesmøde : Breddamgaard er sat til salg, og som følge heraf, blev nyt opholdssted til Gøl Båden drøftet. Bestyrelsen har fundet en egnet hal, og forventer lejekontrakt og officiel udmelding om adresse klar til næste bestyrelsesmøde, som afholdes tirsdag den 6/12-16. 
    
11.10.2016  Bestyrelsesmøde : Formand Ida Rytter meddeler, at hun træder helt ud af bestyrelsen. Ivan Kristensen vælges som ny formand og Jørn Hjerresen som ny næstformand. Suppleant Lars Borberg indtræder i bestyrelsen som nyt bestyrelsesmedlem.
Efter frigivelse af midler fra Skibsbevaringsfonden er restaureringsarbejdet genopstartet med foreløbig 1 lønnet bådebygger og fra omkring 1 november med 2 lønnede bådebyggere samt frivillig arbejdskraft.  
Bestyrelsen forventer at have økonomi til, at have de 2 bådebyggere ansat til midt i december.  

13.9.2016   Bestyrelsesmøde. Rekonstituering af bestyrelsen, ud træder næstformand Rene Kromann, ind træder Søren Petersen. Ivan Kristensen vælges som ny næstformand. Opfølgning på møde med Tom Rasmussen. Beslutning om genopstart af restaureringsarbejdet.
  
 1.9.2016   Møde med Tom Rasmussen fra Skibsbevaringsfonden, hvor vi drøfter status og fremtid for Gølbåden.

18.8.2016   Møde med Advokat Per Mogensen med henblik på nye tiltag til finansiering af restaureringsarbejdet på Gølbåden.

2.8.2016    Bestyrelsesmøde. Planlægge deltagelse i Havnefest på Gjøl midt i august - samt forberede ansøgning til FLAG.

30.-31.7.2016    Deltagelse ved GjØLen Festival, hvor vi tjener penge til Gølbådsprojektet.

juni 2016    Onsdagsholdet er kommet i besiddelse af et nyt maleri af Gølbåden. Et gårdmaleri fra den tidlige periode 1910-1920. 

18.4.2016   Til det fortsatte restaureringsarbejde har Gøl Båden med tak modtaget 1.000,- kr. fra Gjøl Fisker og Bådelaug. 

 

1.3.2016  Tilsagn fra friluftrådet om 40.000 kr. til restaurering og åbent hus arrangementer.


10.2.2016  Generalforsamling med 29 fremmødte, efter skipperlabsovs tilberedt af Gølbådens skibskok og kogekone Sanne Barrett. Dejlig stemning og valg af nye medlemmer til bestyrelsen. Se mere herom under punktet generalforsamling.


19-1-2016  Der afholdes generalforsamling den 10.2.2016 kl. 19.30 på Torpet 22, Gjøl, 9440 Aabybro - og allerede kl. 18.30 er der mulighed for at spise skibskokkens Skipperlabsovs. Tilmelding til Peter Rodkjær mht. spisning. Invitation runddeles på Gjøl den 19.-20. januar.


31-12-2015  Ved årets udgang er det positivt at konstatere, at der er modtaget dejlige sponsorater. Frederikshavns Lodsforening har doneret 10.000 kr. til Gølbådens restaurering, og Gjøl Brugsforening har indsat 5.000 kr. til forplejning af Gølbådslauget. Tusind tak!


14-12-2015  Udflugt i motorgruppen til Grenå og Bjerringbro.


25-11-2015  Onsdagsarbejde med 10 personer, der bl.a. har arbejdet med at støbe gulv. Om aftenen har der været bestyrelsesmøde, hvor det fine resultat af indsatsen ved julemarkedet blev drøftet. 


22-11-2015  Gølbåden deltager på julemarkedet på Gjøl Kro. Der sælges små nisse-gjøltrolde og bøger. Der samles 4.000 kr. ind til Gølbådens restaurering!


11-11-2015  Onsdagsarbejde og bestyrelsesmøde. Der er skabt overblik over igangværende projekter efter Jespers død. Deltagelse i julemarkedet planlægges. 


4-11-2015  Onsdagsarbejde, hvor vi bl.a. venter besøg af TV2 Nord, der følger arbejdet med Gølbåden periodisk. Desuden besøg af Skibsbevaringsfonden.


28-10-2015  Bestyrelsesmøde i Gølbådens Træskibslaug. Den nye situation efter Jespers død drøftes. Alle er klar til at give en ekstra hånd, bl.a. bemandes arbejdsgrupperne med flere medlemmer. Der deltages ved julemarkedet den 22.11 - og der foretages et gennemsyn af projektbeskrivelser med henblik på flere ansøgninger og restaureringsplaner. Næste møde 11-11-2015.


11-10-2015  Formand Jesper Schlotfeldt Jensen for Gølbådens Træskibslaug omkommer i en tragisk ulykke på motorvejen. Ved Jespers begravelse 17.10 samles mange midler ind til Gølbådens fortsatte restaurering, og der afholdes åbent hus ved Gølbåden for interesserede.


Onsdagsarbejde i september og oktober.


15. aug – 3. september 2015 første Sponsorkampagne med middag for sponsorer og potentielle sponsorer.

 

26-08-2015   Onsdagsarbejde 7 mand diverse stålarbejde og smøring med lindolie. Afhentning af kompressor doneret

af fjernvarmeværket

 

19-08-2015   Onsdagsarbejde 8 mand diverse stålarbejde og smøring med lindolie.


08-08-2015    Havnefest Gjøl. Telt med salg af anparter, lotteri, loppemarked og salg af diverse. Der blev indtjent ca.  35.000 kr. Målet om at indsamle 100.000 kr. på én måned blev næsten nået. (97.250 kr.)


1-8 aug. 2015                      Klargøring til Havnefest.

         

Juli 2015       Sommerferie – Kun onsdage arbejdes der på og ved båden.  Fundraising, salg af anparter og diverse kampagner til fremskaffelse af midler.

           

06-06-2015 Værftet holder sommerferie

                   Dog arbejder de frivillige onsdage 9-13. Kom og kig

                   Sponsorkampagne over sommeren.

 

22/5 - 5/6  udskiftning af spanter. Afsætning spring m.m.

              

21-05-2015    Peder, Anders, Svend, Steen, Niels Erik, Peter R, Gert, Jesper

                      Forboltning af kølsvin, spanter, stævne, køl og bjørne. Udskiftning spanter

                      Modtog sidste store sending træ fra Ørum savværk.

Fremstilling af bolte. Tilskæring af rør til svedekiste

 

20-05-2015    Peder, Anders, Gert, Steen, Peter R, Svend, Gert, Jesper Forboltning af kølsvin, spanter, stævne, køl og bjørne. Udskiftning spanter.  Fremstilling af bolte

 

19-05-2015    Peder, Anders, Svend, Gert, Jesper, Peter R

Forboltning af kølsvin, spanter, stævne, køl og bjørne. Udskiftning spanter

                      Fremstilling af bolte og diverse

 

 

18-05-2015    Peder, Anders, Svend, Gert, Jesper

Forboltning af kølsvin, spanter, stævne, køl og bjørne. Udskiftning spanter

                      Fremstilling af bolte og diverse

                      Besøg af 20 medlemmer fra ROTARY, Aabybro. Rundvisning med efterfølgende kaffe og snak.

 

14-05-2015    Peder, Anders, Svend, Gert, Jesper

Forboltning af kølsvin, spanter, stævne, køl og bjørne. Udskiftning spanter

                      Fremstilling af bolte og diverse

 

 

13-05-2015    Peder, Anders, Svend, Peter R, Gert, Niels Erik, Erik, Steen

Forboltning af kølsvin, spanter, stævne, køl og bjørne. Udskiftning spanter.

Fremstilling af bolte og diverse

                       Afhentning af møtrikker, skiver og diverse hos Sanistaal, Aalborg

                      Afsendte ansøgning om midler til kultur- og Landdistriktsudvalget i Jammerbugt Kommune.

                      Afsendte ansøgning til SPARNORD fonden.

 

22-04-2015   -  12-05-2015 manglende opdatering

 

21-04-2015    Peder, Peter R, Gert, Jesper

                      Udskiftning spanter, skabeloner lorringer. Opsætning af lys over båd.

 

20-04-2015    Peder, Svend, Jesper – Udskiftning af spanter og diverse.

 

16-04-2015    Peder, Anders, Søren, Svend, Jesper

                      Udskiftning spanter. Udstemning af bundstokke til landing af Kølsvin.

 

15-04-2015    Peder, Anders, Svend, Steen, Gert, Niels Erik, Erik, Jesper, Peter R

                      Udskiftning spanter. Opretning af køl/stævne.

                      Diverse smedearbejde og fremstilling af værktøj.

 

14-04-2015    Peder, Anders, Svend, Jesper

                      Montering af agterbjørn + agterstævn - Udskiftning af spanter

TV2-Nord filmede (Benny Kristensen )

 

13-04-2015    Peder, Anders, Svend, Jesper

                      Udskiftning spanter, fremstilling og montering af inderstævn (for)

            

09-04-2015    Peder, Anders, Søren, Svend

                      Tilpasning af agterbjørn/stævn. Spanter forskib. Fjernelse af inderklædning agter. Oprydning.

 

08-04-2015    Peder, Anders, Svend, Steen, Gert, Erik, Peter, Jesper

                      Fremstilling agterbjørn. Udskiftning af spanter i forskib. Fremstilling af stålgalge til agterstævn montering.

 

07-04-2015    Peder, Anders, Svend, Gert

                      TV2N filmer. Udtagning af gammel agterstævn og bjørn. Skabeloner af ditto. Spantarbejde.

 

2-6. Påske   Diverse opdateringer og adm. arbejde        

 

01-04-2015   Anders, Jesper, Erik, Svend, Gert, Peter R.

Spantearbejde. Stålarbejde, støtter agter.

 

31-03-2015   Anders, Svend, Jesper

Udskiftning Spanter, fremstilling af Skærebord til kapsav.

Aften: Generalforsamling på Gjøl kro – 15 fremmødte.

Bestyrelse uændret: Jesper, Peter, Steen, René, Ivan, Jørgen, Jørn + Sup. Lars og Søren

 

30-03-2015   Peder, Anders, Svend, Gert

                      Spantearbejde i forskib. Justering/opretning køl. Skabeloner. Afhentning grej m.m.

                      Bestyrelsesmøde 19:00-22:00

 

26-03-2015   Peder, Anders, Svend, Søren, Jesper

 

25-03-2015   Peder, Anders, Svend, Steen, Gert, Peter, Erik, Jesper

                      Forarbejdning, tilpasning og montering af forbjørn. Stålstøtter agter.

 

24-03-2015   Peder, Anders, Svend, Gert, Jesper

                      Udskiftning af spanter, Stålstøtter agter, Forarbejdning af forbjørn.

                           

23-03-2015    Peder, Anders, Svend, Peter R, Jesper – TV2 Nord filmede 10-12.

                      Montering forstævn, Opskæring og montering af spanter.

                      Opskæring af agterstævn. Oprydning


19-03-2015    Peder, Anders, Steen, Svend, Søren, Jesper.

                      Udskiftning af spanter. Stålstøtter agter. Oprydning. Stilladsarbejde.


18-03-2015    Peder, Anders, Steen, Erik P, Gert, Svend, Jesper

                      Udskiftning spanter. Stålafstivning agter. Oprydning.

                      Afhentning af træ på savværk.


17-03-2015    Peder, Anders, Svend, Jesper

                      Udskiftning spanter. Ophugning af betongulv (vand). Oprydning.


16-03-2015    Peder, Anders, Svend, Gert, Jesper

                      Udskiftning spanter. Oprydning. Skabeloner. Opretning af skrog.


12-03-2015    Peder, Anders, Søren, Svend, Gert, Peter R.

                      Udskiftning spanter. Udskæring agterstævn. Indkørsel af træ. Stålstøtter agter.


11-03-2015   Peder, Anders, Svend, Steen, Gert, Niels Erik, Erik.

                      Udskiftning spanter. Tilpasning af forstævn. Skabeloner lønning.

                      Opmåling af lønningsstøtter. Stålstøtter agter.


10-03-2015    Peder, Anders, Svend, Jesper

                      Lønnings-skabeloner. Udskiftning spanter. Oprydning.


09-03-2015    Peder, Anders, Svend, Jesper, Peter R, Gert

                      Skabeloner lønning. Opmåling af båd. Udskiftning af spanter.


05-03-2015    Peder, Anders, Søren, Gert, Jesper            

Opsætning af ny køl. Tilretning. Tilpasning af bundstokke og spanter i forskib. Fremstilling af trappe til nedgang fra stillads. Sikring af gå-planker på stillads.

 

04-03-2015    Peder, Anders, Svend, Steen, Niels, RC, Niels, Jesper, Svend, Gert.

Udhugning af gammel køl og fjernelse af gammel bjørn. Tilpasning af bundstokke og spanter i forskib. Opsvejsning af stålkonstruktion til afstivning/opretning af forstævn.

 

03-03-2015    Peder, Svend, Anders, Jesper

Opretning af båd (for/agter stævne hæves). Udhugning af gammel køl og fjernelse af gammel bjørn. Tilpasning af bundstokke og spanter i forskib. Opsætning af stillads stb. Side. Skabeloner.

 

02-03-2015    Peder, Anders, Svend, Jesper, Gert, Steen

Oprydning efter åbent hus. Udhugning af gammel køl og fjernelse af gammel bjørn. Tilpasning af bundstokke og spanter i forskib.

 

01-03-2015 – ÅENT HUS

Åbent hus ved Gølbåden. Op mod 150 besøgte værfthallen. Underholdning med spillemændene ”Gamle Mænd På Nye Flasker”. Der blev budt på øl/vand, pølser, kaffe og hjemmebagt kage.

 

28-02-2015    Steen, Søren, Jesper, Svend, Ivan, Peter, Jørn, Gert.

Forberedelse til åbent hus. Oprydning, opsætning af borde m.m.

 

27-02-2015    Svend, Steen, RC, Jesper, Gert mfl.

Forberedelse til Åbent Hus.

 

26-02-2015   Peder, Søren, Jesper, Svend, Anders

                      Spanter, klædning, skabeloner. Oprydning. Fjernelse gl. dæk/tømmer.

 

25-02-2015    Peder, Svend, RC, Gert, Peter, Steen, Jesper

                      Opsætning stillads/trapper. Skabeloner, spunning Forstævn.

 

24-02-2015    Peder, Anders, Gert, Svend, Peter, Jesper

                      Oprydning. Isætning af ny køl. Opretning af ny køl. Tilpasning af bundstokke for.


       

Anders og Gert fastgør planke til styrbord barkholtrang i stævnen.

 

17-12-2014 – Onsdagsarbejde 3 mand                  

Installering af kodelåse og mindre oprydning. Studering af tegninger og foto.

Bestyrelsesmøde – 6 bestyrelsesmedlemmer. Start i januar 2015 besluttes.


16-12-2014              

Peder Hoven færdiggør og afleverer tegning – Generalarangement i 1:20


15-12-2014

Opgradering af materiale til fondsansøgninger m.m.


10-12-2014 – Onsdagsarbejde 5 mand

Fjernelse af stillads, afhentning af doneret grej m.v.

            

05-12-2014

3. MILEPÆL - GØL er endelig registreret efter 21 måneders hårdt arbejde.


03-12-2014 – Onsdagsarbejde 5 mand + Peder Hoven (over middag)

Hullet over porten blev lukket og der blev samlet spånsugere til maskinerne. Samling af ny båndsav.

Opmåling af båd fortsætter (til hovedtegning).


1-2 dec. 2014

Første tegning under udarbejdelse af Peder Hoven


28-11-2014

Opmåling af facon uden på klædning (JSJ)


24-11-2014

Peder Hoven og René Kromann påbegyndte arbejdet med at opklodse og oprette båden.


Gøl blev rettet op og fik sin oprindelige form tilbage. Efter mange år i forfald på land var båden kølsprængt og havde mistet sit spring og facon. Agterenden krængede til styrbord og forenden til bagbord.


20-11-2014

Udligning og opretning af køl med klodser, kiler og donkrafte.


19-11-2014 – Arbejdsonsdag – 8 mand              

Fremstilling af stabler (træklodser til understøtning) Opretning af båd med donkrafte og kiler. Oprydning af træ og løsdele på pladsen hvor GØL stod udenfor.

 

18-11-2014

Bestyrelsesmøde. Det blev bla. Besluttet at ansætte Bådebygger Peder Hoven i foreløbig en uge til indledende forberedelser til restaureringen.

 

12-11-2014 – Onsdagsarbejde – 6 mand

Sikring og opklodsning af bådevogn / Båd. Oprydning, Værktøjssortering.


07-11-2014

GØLBÅDEN Blev flyttet ind i Værfthallen. BMS løftede båden op på vognen med mobilkran og efterfølgende blev båden kørt ind med traktor. Ca. 27 interesserede var mødt op for at hjælpe og / eller følge med i flytningen. Efterfølgende blev der fejret med suppe og øl i mødelokalet på Breddamgaard.


06-11-2014

Endelig Bekræftet med Kran for flytning af båd ind i hallen i morgen.

Flytning af maskiner og oprydning i hal så båden kan komme ind.

Søfartsstyrelsen – Skibsregistreringen ringer endnu engang med problemer vedr. registrering. Det er en farce der nu har løbet i langt over 1½ år. De mente at underskrifterne lignede kopier på indsendte skøde! Meget mistroiske embedsmænd. De savnede også dokumentation for at Formanden for Marinemuseet nu var den rigtige. GBTL formanden fandt kommunale og andre officielle dokumenter på internettet, som straks blev sendt videre til Søfartsstyrelsen.

 

05-11-2014 – Onsdagsarbejde 6 mand

Montering af klodser til afstøtning af båd på bådvogn. Afhentning af 60 trækiler fra savværket i Ørum, samt diverse træklodser. Opsætning af hylder og beslag i værfthal. Ophængning af værktøj.

 

30-10-2014

Endnu en gang meddeler Skibsregistreringen at de mangler dokumenter til registrering af GØL. Nu vi de have et Skibsskøde udfyldt for handlen. Formand til Aalborg marinemuseum og rundt til bestyrelsesmedlemmer i Aalborg for underskrifter, samt vitterlighedsvidner osv. Udfyldt skibsskøde afsendt samme dag til Søfartsstyrelsen.

 

29-10-2014 – Onsdagsarbejde 6 mand

Færdigsvejsning af støtter på bådevogn, samt montering af støtter.

Gamle brændstoftanke tømt og løftet ud af båden. Diverse planker og overflødigt gods fjernet fra båden.

Der er stort set klargjort til indflytning af båden til værfthallen.

 

28-10-2014– Rykker endnu en gang Søfartsstyrelse for registrering.

Hæftning af støtter på bådevogn.

 

23-10-2014

Udskæring, slibning, boring og tilpasning af jern til bådvognsstøtter. Alt klat til påsvejsning.

 

22-10-2014 – Onsdagsarbejde 6 mand Rydning af Hal, Opmåling af støtter til bådvogn.

 

21-10-2014– Rykker endnu en gang Søfartsstyrelse for registrering af GØL.

 

15-10-2014 – Onsdagsarbejde: 3 mand Småarbejde i efterårsferien.

 

08-10-2014

Onsdagsarbejde: 8 mand - Fortsat forberedelse til renoveringsstart.

Bestyrelsesmøde: Hele bestyrelsen (7 mand) mødte op. Suppleanter og kasserer kunne desværre ikke deltage.

Foreløbig er fastsat datoer: Indflytning af båd til 7. november, Ansættelse Peder Hoven 15. november, Arrangement for medlemmer, sponsorer m.v. 29. november (Forudsat at registrering er på plads).

 

03-10-2014

Breddamgaard Modtog værktøj til renovering.

 

01-10-2014 – Onsdagsarbejde 6 mand - Fortsat forberedelse til renoveringsstart.

 

24-09-2014 - Onsdagsarbejde: 7 mand.

Traktor/frontlæsser repareret og klar til fortsat brug.

Sjægten blev sat på bådevogn, så den kan flyttes ud af hallen og skabe plads til maskiner og Gjølbåd.

 

21-09-2014

Ny dokumentation for overdragelse af Gjølbåden fra Marinemuseet i Aalborg endelig modtaget. Dokumentation, samt skifteretsattest fra Svend Flyvbjerg afsendt til Skibsregistret for endelig afslutning af registrering.

 

17-09-2014 - Onsdagsarbejde: 5 mand.

Adskillelse af frontlæsser på traktor for renovering. Planlægning af opsætning af hylder, maskiner og værktøj.

 

10-09-2014 – Onsdagsarbejde: 3 mand

Oprydning of arbejde på bådevogn.

 

03-09-2014 – Onsdagsarbejde: 4 mand

Reparation af diverse maskiner og arbejdsborde, samt elektrodeskab.

 


27-08-2014

Onsdagsarbejde: 6 mand. Monterede hjul på bådevogn. Opskar stål til støtte af båden. Oprydning og planlægning.

 

25-08-2014

2. pantebrev og lånebevis fra Skibsbevaringsfonden underskrevet og sendt af sted til advokaten. Når registrering er afsluttet i Søfartsstyrelsen har GBTL således over 650.000 kr. At påbegynde restaureringen for.

 

20-08-2014

Onsdagsarbejde: 7 mand. Afhentning af søjleboremaskine, rundsav og arbejdsborde doneret af GVA Gruppen, Gjøl. Oprydning og sortering af værktøj. Svejsning af bådevogn.

 

13-08-2013

Onsdagsarbejde: 5 mand. Svejsning af bådevogn, samt oprydning og planlægning.

 

09-08-2014

Deltager på Gjøl Havn i arrangementet ”Turen går til Gjøl” med udstillingsbod. Desværre satte det ind med svær regn og kuling, som resulterede i en ødelagt udstilling. 28-30 interesserede besøgte dog Gølbåden trods vejret.

 

06-08-2014

Onsdagsarbejde


30-07-2014

Onsdagsarbejde: Oprydning i værfthal. Montage af bådvogn.

 

Direktør Anders Dam fra Jyske Bank overrækker check på 10.000 kr. til GØL BÅDENs TRÆSKIBSLAUG fra Jyske Banks Almennyttige Fond.

 

23-07-2014

Onsdagsarbejde: Gammel skrue afmonteres og skrueaksel trækkes. Oprydning i værfthal.


22-07-2014

Fortsat korrespondance med Søfartsstyrelsen vedrørende registreringen af GØL. Det kræver en ”gravearbejde” at finde de efterspurgte dokumenter. Ny overdragelse fra Marinemuseet i Aalborg med undeskrift fra deres bestyrelsesmedlemmer, samt skifteretsattest fra Flyvbjergfamilien er nu sidste udestående og registreringen kan snarest forventes afsluttet.

 

01-07-2014

Lav aktivitet i juli måned grundet ferie blandt de fleste aktive medlemmer.


29-06-2014

Mogens Hoven besøger Gølbåden og der udveksles detaljer og laves aftaler vedrørende fremadrettet fundraising.

 

26-06-2014

Skibsbevaringsfonden bevilliger yderligere 250.000 kr. til restaureringen. Fonden har således bevilliget i alt 500.000 kr. til restaureringen.

 

25-06-2014

Onsdagsarbejde: Adskillelse af maskinrester og gamle brændstoftanke, samt skruetøj. Afmontering af ror. Fortsættelse af bådvogn.

 

23-06-2014

Peder Hoven, René Kromann og Jesper Jensen diskuterer værkstedsindretning og procedurer for opstart af restaurering.

 

18-06-2014

Onsdagsarbejde: Afmontering af tagkonstruktion til presenning. Svejsning og montering af 2. hjulsæt til bådvogn

 

04-06-2014

Onsdagsarbejde: 4 medlemmer i gang med bådevogn og diverse.

Louis Rows Hansen (Ex. Alpha motorkonstruktør) besigtiger båden og leverer nye tegninger fra Bangsbo Museum.

 

21-05-2014

Onsdagsarbejde 6 medlemmer i gang med bådevogn, hylder i container, elektrodeskab og diverse.

 

18-05-2014

Afslag fra Jyllandspostens fond. Der var trods alt kun 2 millioner i puljen og mange ansøgninger.

 

16-05-2014

Støbte gulv i hal på pladsen til metaldrejebænk.

 

14-05-2014

Onsdagsarbejde 9-15 6 medlemmer i gang med bådevogn, hylder i container, elektrodeskab og diverse.

 

09-05-2014

Jyske Banks Alminnyttige fond giver tilsagn om 10.000 kr. i støtte til restaurering af Gølbåden.

Omdeling af foldere om kontingent 2014, samt nyheder vedrørende Gølbåden påbegyndes.

 

08-05-2014

Forberedelse til støbning af fundament til drejebænk og maskiner.

 

07-05-2014

Onsdagsarbejde 9-15 5 medlemmer i gang med bådevogn, hylder i container, elektrodeskab og diverse.

Oliering af ny køl og stråkøl for at forhindre udtørring.

 

06-05-2014

Opmåling af båd forberedes og skitseres.

 

01-05-2014

Mogens Hoven i gang med gennemgang af fondsmateriale og forretningsplan.

30-04-2014

Onsdagsarbejde 9-15 4 medlemmer i gang med bådevogn, hylder i container, elektrodeskab og diverse.

 

24-04-2014

Første sending træ modtaget fra Ørum Savværk. 13 meter lang køl og stråkøl, for- og agterstævn, samt spanttræ og planketræ. Vognmand Søren Ole Nygaard hentede træ og Anders Nygaard læssede af. En lille håndfuld medlemmer hjalp med opklodsning af træet.

 

23-04-2014

Onsdagsarbejde 9-15 6 medlemmer i gang med bådevogn, hylder i container, elektrodeskab og diverse.

Forretningsplan, projektbeskrivelse, samt diverse bilag sendt til Mogens Hoven for finpudsning og nye indgangsvinkler til fondsansøgninger.

 

22-04-2014

Ansøgning afsendt til Nordeafonden.

 

21-04-2014

Vognmand bestilt til afhentning af ny køl, samt diverse træ fra Ørum savværk.

 

17-04-2014

Restaureringsmøde i Aalbæk. Peder Hoven og Jesper Jensen lagde sidste hånd på den endelige restaureringsplan som skal sendes til skibsbevaringsfonden.

 

16-04-2014

Onsdagsarbejde 9-15 6 medlemmer i gang med bådevogn, hylder i container, elektrodeskab og diverse.

 

09-04-2014

Nyt lys opsat i værfthallen. Maskiner afrenset og diverse forberedelse

 

07-04-2014

Tom Rasmussen fra Skibsbevaringsfonden mødtes ved Gølbåden for at diskutere den nye restaureringsplan. Til stede Peder Hoven, Steen Christensen og Jesper S. Jensen. Der var enighed om restaureringsplanen i hovedtræk og endelig plan udarbejdes af Peder Hoven i samarbejde med bestyrelsen.

 

Nye tiltag i fundraising forplanlægges.

 

1-12. april 2014

Maling/tapetsering samlingslokale / renovering værktøj og bådvogn.

 

01-04-2014

Generalforsamling på Gjøl kro – Ca. 23 fremmødte personer. Et nyt bestyrelsesmedlem valgt (tidligere suppleant) og 2 nye suppleanter.

 

31-03-2014

Bestyrelsesmøde – Klargøring til Generalforsamling

 

28-03-2014

Afslag på ansøgning om midler hos Ministeriet for By. Bolig og landdistrikter.

 

20-03-2014

Diverse grej sponsoreret af flere privatpersoner i løbet af marts måned.

 

03-03-2014

Afhentning af trædrejebænk, samt høvlbænk til værftet. Delvist sponsoreret fra Pongsuda-Helse i Gandrup.

 

17-02-2014

Ansøgning om yderligere midler hos skibsbevaringsfonden afsendt.

 

12-02-2014

Afretterhøvl + trædrejebænk og høvlbænk delvist sponsoreret og indkøbt i Gandrup.

 

06-02-2014

Jammerbugt Kommunes Landdistriktsråd har bevilget yderligere 100.000 kr. til Gølbåden.

 

Peder Hoven, Jesper Jensen og Steen Christensen besigtigede ny køl, forstævn og spanttræ på Ørum Savværk. Der blev udvalgt yderligere spanttræ, samt planketræ til klædning.

 

Ansøgning om 50.000. kr. i støtte blev afsendt til Jyllandspostens Fond.

 

30-01-2014

Bøger afsendt til Grønlands VVS som muligvis kan fremskaffe galvaniserede spir fra det gamle værft i Paamiut, Grønland. Der søges at opnås sponsorstøtte til materialerne via Grønlands VVS i Nuuk.

 

22-01-2014

Ansøgning afsendt til Thomas B Thriges Fond (50.000 kr.)

 

14-01-2014

Ansøgning om flere midler afsendt til Jammerbugt kommune (Landdistriktsmidler)

Skabeloner af spanter og agterstævn afleveret til Ørum savværk. Køl, stråkøl og træ til forstævn er skåret og besigtiget.

 

13-01-2014

Bestyrelsesmøde. Det blev besluttet at afholde Generalforsamling 1. april 2014

 

09-01-2014

Skabeloner af spanter fremstillet: For (spant 8), midtskibs og Agter (8.spant agten fra)

 

08-01-2013

Ansøgning afsendt til Jyske Banks Almennyttige Fond

 

06-01-2014

Forbereder ansøgninger til Jyske Bank, Veluxfonden og Jammerbugt kommunes landdistriktsmidler.

 

05-01-2014

Ørum savværk er påbegyndt til-savning af diverse tømmer til Gølbåden.

 

01-01-2014

Forberedelse af ansøgning til Jyske Bank Almennyttige Fond, Landdistriktspulje Jammerbugt og Skibsbevaringsfonden.

22-12-2013

Skabeloner til spantformer – Opmåling påbegyndes.

 

16-12-2013

Gølbådsprojektet kom lige akkurat blandt de 15 finalister i afstemningen på PFA Brug Livet Fondens kampagne. Desværre kom vi dog ikke blandt de 3 vindere, men godt gået til alle der stemte på GBTL

          

12-12-2013

Ansøgning afsendt til Ministeriet for By, bolig og landdistrikter – Landdistriktspuljen 2014

 

02-12-2012

Møde med Ørum savværk vedrørende træleveringer. Køl, stævne og spanter.

 

01-12-2012

Kontakt med Man/B&W vedrørende glødehovedmotorer. Fhv. Motorkonstruktør Louis Rovs Hansen er sat å sagen.


06-11-2013

Restaureringsplan færdigredigeret og afsendt til Skibsbevaringsfonden

 

03-11-2013

Lånedokumenter fra Skibsbevaringsfonden modtaget.

 

30-10-2013

Fondsansøgning til Beckett-Fonden afsendes. Svar kan forventes i december.

 

29-10-2013

Restaureringsplan modtaget fra Bådebygger Peder Hoven. Metaldrejebænk modtaget som sponsorat fra Westergaards Plantage, Gjøl.

 

22-10-2013

Manglende formularer og papirer sendes til Søfartsstyrelsen for registrering af GØL

 

21-10-2013

Afsøger marked for evt. anvendelse af professionel fundraiser. Samtale med firma i Aalborg.

 

20-10-2013

Restaureringsplanlægning og opmåling. Bestyrelsesmedlemmer og de 2 bådebyggere Peder Hoven og Søren Jeppesen fra Aalbæk. Endelig restaureringsplan udarbejdes af Peder Hoven i samarbejde med bestyrelsen.

 

18-10-2013

Slutseddel for overdragelse af Gølbåden fra Marinemuseet i Aalborg påtegnes vitterlighedsvidner (krav fra søfartsstyrelsen).

 

16-10-2013

Søfartsstyrelsen meddeler manglende dokumentation for registrering. Bestyrelsesmøde vedrørende skibsregistrering / Søfartsstyrelsen. Ny formular underskrives.

 

10-10-2013

Bestyrelsesmøde. Drøftelse af lån fra Skibsbevaringsfonden mv. Forsikringer, værftforhold m.v. drøftet. Fondsansøgning til Augustinusfonden afsendes. Svar forventes senest medio december.


07-07-2013

Værftet breddamgaard – Støtte fra Landbrugs LAG godkendt i ministeriet. Afventer byggetilladelse (2-3 uger)

25-09-2013
Gølbådsprojekt bliver en slags pilotprojekt for en ny type restaurering. Skibsbevaringsfonden giver grønt lys for at vi strækker ny køl og opbygger båden med de gamle materialer, suppleret med nye hvor nødvendigt.

23-09-2013
Endelig sagsbehandling af støtte til Værft "Breddamgaard" igang.


08-08-2013
Afslag fra Sallingfondene

31-07-2013

Ansøgning om midler indsendt til Salling-fondene


23-07-2013

Betingelser for lån fra Skibsbevaringsfonden er accepteret (250.000 rente- og afdragsfrit)


13-07-2013

Procedure for indhentning af byggetilladelse til ”Breddamgaard værftet” og endelig finansiering  påbegyndes.


11-04-2013

Bestyrelsesmøde på Torpet. Forberedelse til vores repræsentation ved arrangementet ”Turen går til Gjøl”. Gennemgang af finansiering og planer. Der arbejdes på samarbejde med kommunen om lediges deltagelse i projektet.
 

07-07-2013

Arbejdet med at opbygge transportvogn til Gølbåden fortsætter over sommeren.

 

05-07-2013

Bådebygger Peder Hoven besøger Gølbåden. Bådens køl blev gennemgået og det konstateres at den står til udskiftning.  Der diskuteres om muligheder for at strække en ny køl på værftet, rejse nye stævne og herefter systematisk genopbygge båden med brugbare dele fra den gamle båd og nye dele hvor det findes nødvendigt. Skibsbevaringsfonden blev kontaktet og vi afventer svar om deres beslutning til denne plan.


26-06-2013

Skibsbevaringsfonden bevilliger rente- og afdragsfrit lån på 250.000 kr. til GØLBÅDEN.

 

13-06-2013

Jammerbugt Kommune har tildelt ”GØL BÅDENs TRÆSKIBSLAUG” 100.000 kr. fra Landdistriktsmidler.

Lokale og anlægsfonden har tildelt ”GØL BÅDENs TRÆSKIBSLAUG” 150.000 kr. til samlingslokale/omklædning m.v.


08-06-2013

Indstillet til at modtage tilskud fra Jammerbugt Kommunes Landdistriktsmidler. Sagen behandles i kommende uge.

 

25-05-2013

Afslag fra Sparnordfonden. Afventer svar yderligere 2 fonde.

 

07-05-2013

Fondsansøgning afleveret til Sparnordfonden

 

05-05-2013

Bogsalg går strygende – Flere bøger er lagt ud i nogle butikker rundt omkring.


17-04-2013

Opstartsface og ansøgning om midler til restaurering af Gøl kører nu i 2 spor. Der er oprettet et firma på Breddamgaard som ansøger om midler til opbygning af værft/træværksted, servicefaciliteter og indkøb af maskiner. Selve restaureringen kører videre i hidtidige spor. Det ser ud til at der allerede er støtte i form af 250.000 kr på vej til første face af værftopbygningen.

 

07-04-2013

Bøger om Gølbåden er lagt ud til salg i Aabybro boghandel.

 

01-04-2013

Bådebygger Peder Hoven aflægger Gølbåden Besøg. Snak om restaurering over en bid brød.

 

26-03-2013

Bestyrelsesmøde.

 

22-03-2012

Afslag fra Dronningen og Prinsens fond.

 

21-03-2013

Ansøgning om støtte afsendt til Landbrugs Lag

Boguddeling på Gjøl i fuld gang.

 

20-03-2013

Boguddeling til sponsorer påbegyndt. Bøger pakkes i kuverter til omdeling på Gjøl og medlemmer uden for Gjøl.

Modtog brev fra Kongehuset – Fondsansøgning til Kronprinseparret er med i sagsbehandling.

 

16-03-2013

Fondsansøgning afsendt til NORDEAFONDEN.

 

15-03-2013

Bogen om GØL færdig – Afventer modtagelse og kuverter til omdeling.

 

14-03-2013

Generalforsamling på Gjøl kro. 3 bestyrelsesmedlemmer på valg, 2 genvalgt og 1 nyt medlem. 23 deltog i generalforsamlingen som forløb i god ro og orden.

 

07-03-2013

Indhentning af håndværkertilbud på etablering af værft, toiletforhold m.m.

Etablering af kontakt til Erhvervskonsulent i kommunen. Møde aftales.

Første kontakt til Fiskeri LAG

Researcharbejde af diverse virksomhedsfonde og ansøgningsforberedelse.

 

06-03-2013

Fondssansøgning afsendt til Kronprins Frederik og Kronprinsesse Marys Fond.

 

02-03-2013

Konference for Ildsjæle i Pandrup. Formanden deltog sammen med andre foreningsfolk fra Gjøl.

 

28-02-2013

Bogen om Rutebåden GØL bliver sendt til trykkeriet.

 

27-02-2013

Endelig revideret udkast til Gølbog modtaget fra grafiker til  fejlgennemlæsning inden tryk.

 

26-02-2013

Bestyrelsesmøde – GØL BÅDEN RESTAURERES PÅ GJØL er endelig besluttet.

Forberedelse til Generalforsamling (14. marts).

Detaljer vedrørende procedurer, regler og fremgangsmåde for etablering af lokalt værft diskuteredes.

Mulighed for etablering af værft på Gjøl, uafhængigt af GØLBÅDEN undersøges.

 

23-27. Feb. 2013

Forberedelse af ansøgning om lån hos Skibsbevaringsfonden. Afsendt 27. feb.

 

22-02-2013

Alle sponsorer på plads til udgivelse af bogen om Gjøl – I alt 40 sponsorer støtter bogen og Gølbåden!

 

13-02-2013

Der arbejdes videre med redigering af projektbeskrivelsen og tilpasning til de forskellige fonde.

 

12-02-2013

Første fondsansøgning er afsendt til Hendes Majestæt Dronningen og Hans Kongelige Højhed Prinsegemalens fond.

 

09-02-2013

18.300 kr. Er indsamlet i sponsorpenge til bogen om GØL

Færdigredigering af projektbeskrivelse 1. udg. Til de kongelige fonde. Fondsansøgning og bilag klargjort.

 

07-02-2013

Over 15.000 i sponsorater til bogudgivelsen – Vi kan ikke få armene ned. Tak til Virksomhederne! Sponsorbreve udsendes med firmaoplysninger for at check af oplysninger før de trykkes i bogen.

 

06-02-2013

Bestyrelsesmøde fortsat fra 1. feb.

05-02-2013

Der arbejdes fortsat med fondsansøgningen til Kongehuset.

 

04-02-2013

Virksomheder på Gjøl kontaktes for sponsorstøtte til tryk af bogen om GØL. (1. dag godt 9.000 i tilsagn)

 

03-02-2013

Ansøgning til H. M. Dronningen og H. K. H. prinsegemalens fond forberedes. (telefon kontakt med Kongehuset og udkast skrevet).

 

01-02-2013

Bestyrelsesmøde i kultur- & Havnecafeen. Mange punkter – Mødes fortsættes efter weekenden.

24-01-2013

Præsentationshæfte / Bog om Gølbåden udarbejdet. Der rettes nu korrektur og småfejl inden den går i trykken.

04-12-2012

Der er fundet mere historisk materiale på Limfjordsmuseet. Et par medlemmer undersøger sagen nærmere.


03-12-2012

Vi har modtaget et godt tilbud om skurvogne med toilet og kontor fra andet projekt. Ved restaurering på Gjøl er det nødvendigt udstyr.


18-11-2012

Møde i plan og fondsgruppen. Der arbejdes stadig støt og roligt frem mod seriøse planer og fondsansøgninger.


02-11-2012

Grafiker er ved at lægge sidste hånd på introduktionshæftet. Hæftet beskriver bådens historie med tekst, billeder og flot grafik. Når udkast er færdigt, vurderes det af bestyrelsen før det går i trykken. Hæftet skal medsendes fondsansøgninger som en appetitvækker for projektet.


22-10-2012

Budget for renovering justeret og sendt til gennemsyn af uvildig skibstømrer for kommentarer.


19-10-2012

Tilstandsrapport afsendt til Skibsbevaringsfonden.


18-10-2012

Gennemgang af Gølbåd og udarbejdelse af tilstandsrapport til Skibsbevaringsfond.

Bestyrelsesmøde med gennemgang af budgetter og restaureringsplaner.

Møde i Plan- og Fondsgruppe.

         

 

18-09 til 17-10 2012

2 arbejdsgrupper i gang med at udarbejde grundlag for fondsansøgninger.


17-09-2012

Medlemsmøde i Laden på Breddamgaard. Små 40 mennesker (incl. Bestyrelse) deltog i et hyggeligt og konstruktivt møde hvor der fremkom mange gode forslag og idéer. Historisk arbejdsgruppe foreløbig afsluttet. Plan- og fondsgruppe fortsætter arbejdet. Restaureringsgruppe fortsætter ligeledes.


10-09-2012

Peter Leth fra Hobro Værft gennemgik Gølbåden med henblik på endnu en vurdering / tilbud.


08-09-2012

Modtog tilbud fra Kurt Sørensens Skibs- og Bådebyggeri, Aalbæk.


03-09-2012

Det er besluttet at afholde medlemsmøde mandag den 17. september 2012. Foreningens 2. medlemsmøde med nyt i projektet og fra arbejdsgrupperne.


27-08-2012

Arbejdsgruppen vedrørende Gølbådens anvendelse, fremtid og fondsansøgninger afholdt første møde. Der fremkom mange gode forslag. Gruppens medlemmer bearbejder de mange forslag og mødes igen efter ca. 3 uger.


24-08-2012

Bestyrelsesmøde hos Mogens i Aabybro. Det blev, blandt andet, besluttet at afholde medlemsmøde i september/oktober. Det blev besluttet at trykke præsentationshæfte vedrørende bådens historie og give det til medlemmerne ved næste medlemsmøde.


21-08-2012

Troels Tejlgaard afleverede 1. udkast til præsentationshæfte vedrørende Gøl’s historie og anekdoter. Flot arbejde!


19-08-2012

Møde med Lasse Borbjerg (pens. Journalist) Lasse vil gå i gang med at researche museer og arkiver for at finde mere historisk materiale vedrørende Gølbåden.


11-08-2012

Foreningen var repræsenteret ved ”Turen går til Gjøl” / havnefest i Gjøl med en bod. Der blev hvervet en del nye medlemmer ved denne lejlighed. Foreningen har rundet 100 medlemmer (37 aktive / 65 støttemedlemmer)


26-07-2012

Artikel i Nordjyske vedrørende Gølbåden er erklæret bevaringsværdig.


24-07-2012

Gennemgang af Gølbåden med efterfølgende udstedelse af bevarelseserklæring fra Skibsbevaringsfonden. En milipæl er nået i projektet. Pressemeddelelse afsendt til Nordjyske, Aabybroposten og Hanbobladet.


23-07-2012

Tom Rasmussen fra skibsbevaringsfonden meldte sin ankomst 24. juli til gennemgang af Gølbåden.


20-22. juli 2012

Der stemmes dørklokker for at hverve flere medlemmer og støttemedlemmer. 22. juli tilgik 25 nye støttemedlemmer + nogle aktive medlemmer. Kampagnen fortsætter.


11-07-2012

Jesper besøgte Limfjordsmuseet i Løgstør og fik en snak med Anders Bloksgaard. Han sagde at vi kunne forvente støtte fra Museet – Ikke økonomisk, men med bidrag til historie og evt. hjælp i form af konsulentagtig bidrag fra deres bådebygger. Museet havde fremskaffet endnu et gammelt billede af Gølbåden – Et billede hvor skibet ligger langs kaj ved Jomfru Ane Gade ud for ”Den Klingenberske Gaard” (købmandsgård) og Den Gamle Spritfabrik.


10-07-2012

Løbesedler til brug ved dørklokkestemning er udprintet og klar til brug. Ligeledes foldere til brug ved arrangementer i området.


28-06-2012

Telefonstorm på Gjøl for at hverve medlemmer til arbejdsgrupper som skal ”brainstorme” og udarbejde diverse delprojekter.


Kontakt med de første lokale sponsorer.

27-06-2012

Indledende møde til nedsætning af Arbejdsgrupper til at skrive grundlag for fondsansøgninger – Dvs historie, fremtidsplaner, anvendelsesmuligheder, restaureringsplan med videre.


26-06-2012
I kontakt med Aalborg Haandværkerforening som ønsker at være støttemedlem. Beløb endnu ukendt. Links til deres hjemmeside med logo etableret.


24-06-2012

Kurt Sørensen fra Aalbæk Skibs- og Bådebyggeri besigtigede båden gennemgribende.


21-06-2012

Medlemsmøde Torpet 22, Gjøl. Godt og vel 30 mødte op til 1. medlemsmøde. Der blev tilmeldt enkelte nye medlemmer og støttemedlemmer. Båden blev beset både udvendigt og indvendigt og der blev berettet om hvad der er lavet indtil nu og hvilke planer der arbejdes med.

20-06-2012
Bestyrelsesmøde

18/19-06-2012
kontakt med værfter og Skibsbevaringsfonden.

11-06-2012

Aftaler Bestyrelsesmøde som fastsættes til Onsdag den 20. juni kl. 19:00 hos Steen. Det aftales ligeledes at afholde første medlemsmøde torsdag den 21. juni kl. 18:00 ved GØLBÅDEN Torpet 22

  

07-06-2012

Kontakter Kurt Sørensens Skibs- og bådebyggeri i Aalbæk for aftale om gennemgang og vurdering af restaureringen.


01-06-2012

De sidste par dage er enkelte tilmeldinger begyndt at dukke op ved foreningen.

Mulige træskibsværfter undersøges for at indhente flere vurderinger / tilbud for restaurering af skrog og dæk på ”Gøl”

Kontakt med udvalgsformand for Kultur, fritid og landdistriktsudvikling i Jammerbugt kommune; Helle Bak Andreasen.


29-05-2012

Tilmeldingsblanketter ttil foreningen udsendes med Gjølposten.


24-05-2012
Pakning af blanketter i Gjølposten i samarbejde med Borger og erhvervsforening. Gjølposten udsendes tirsdag efter Pindse.

20-05-2012
Trykning af indmeldelsesblanketter til Gjølposten

14-05-2012
Hanherred Havbåde stillede 4 mand og gennemgik Gølbåden. Efterfølgende møde i Folkestuen på Torpet 22

09-05-2012

Der blev aftalt besigtigelse af Gølbåden med Hanherred Havbåde mandag d. 14. maj.


08-05-2012

Strøm etableres på torpet så der kan svejses bådvogn. AFVENTER hjul.

Bankkonto oprettes – forberedelse til at udsende indmeldingsblanketter på Gjøl.


07-05-2012

Indledende skrivelser til diverse instanser.


04-05-2012

Konstituerende bestyrelsesmøde afholdt. Overordnet plan diskuteret.


27-04-2012

I kontakt med Tom Rasmussen fra Skibsbevaringsfonden. Han vil gerne forbi Gjøl og se på båden. Tom kontakter os når det passer sammen med andre projekter i Nordjylland i nærmeste fremtid.


26-04-2012

Stiftende General Forsamling på Gjøl kro kl. 19:00


21-04-2012 – 25-04-2012
Udarbejdelse af vedtægter og forberedelse til Stiftende Generalforsamling.


20-04-2012
Oprydning i Gølbåden. Gamle batterier, rustent jern, blade, kviste og råddent træ fjernes fra båden. Lænse pumpe fjernes. Gear tørnes og vendbar skrue røres. Det originale vendbare Alfa gear fra 50’erne fungerer glædeligt.


18-04-2012
Steen og arrangerede jern til bådvogn. Med levering 4.500,00 kr. Leveres i næste uge. Regning sendes direkte til Jammerbugt.


13-04-2012
Regning for flytning af båd fra Nørresundby til Gjøl lød på 15.486,75 kr. (incl. Moms)


13-04-2012
Ophænger nye plakater i byen med Stiftende Generalforsamling.


11-04-2012
Brugsforeningen afholder Generalforsamling samme dag som vi holder stiftende – R…….r. Vi overvejer om vores skal flyttes. Kroen forespørges og vi beslutter at rykke Stiftende Generalforsamling til torsdag den 26. april 2012 kl. 19:00.


04-04-2012 – 09-04-2012
Påske (afventer)


02-04-2012
Annonce sættes i Aabybroposten. Opslag hænges i brugsen, på kroen, Cafeen, Gjøl Auto, blomsterhandler m.v.


01-04-2012
Det besluttes at afholde stiftende generalforsamling den 24. april 2012 . Kroen vil gerne lægge lokale til. Der udarbejdes en overordnet handlingsplan for GØL BÅDEN, samt en Plan for opstart. Endvidere laves udkast til Vedtægter for foreningen. Ansøgning til Skibsbevaringsfonden afsendes


30-03-2012
Presenning lægges over båden. (Sten, Mogens og Jesper)


28-03-2012 Gøl Båden flyttes fra Nørresundby til Gjøl
med IK-Rask Lund Transport. 1 Mobilkran og 1 blokvogn. Planlagt flytning fra kl. 08:00 blev forsinket af transportfirma. Kl. 09:00 ankom Blokvogn og kl. 10:00 ankom mobilkran. Båden blev lastet med fuld mediedækning. P4 om morgnen. Aabybroposten og TV2Nord filmede hele dagen. Der blev vist 19:30 og 22:30. Båden blev overdraget til ”Gøl Bådens Træskibslaug” fra Marinemuseet (som i øvrigt ikke anede at de ejede båden). Herluf Stærk Christensen stod for formaliteterne. Herluf overdrog desuden en del papirer, certifikater og billeder vedrørende båden. Midt på eftermiddagen var båden på plads uden for hallen. Der var mødt 25-30 Gølboere op for at se losningen og for at hjælpe med opklodsningen. Der blev serveret kaffe, kage og håndbajere under begivenheden.


19-03-2012
Møde hos Steen: Steen, Kaj, Torben, Jesper og Mogens Poulsen (Barnebarn af Kroejer Poulsen som lod båden bygge)


13-03-2012
Torben Christensen, Sten Christensen, Kaj Hedegaard og Jesper Schlotfeldt Jensen mødtes for besigtigelse af aksler egnede til bygning af bådvogn. Anders Nygaard vil donere disse, samt transport og transport af diverse jern som skal bruges. Besigtigelse af Gøl båden i Nørresundby og efterfølgende samtale med Herluf Stærk Christensen (Loa) vedrørende overførsel af båden til Gjøl. På efterfølgende møde blev det besluttet at få båden til Gjøl hurtigst muligt. Båden klodses op uden for Hallen og efterfølgende bygges bådvogn på stedet. Det blev besluttet at stifte en selvstændig forening til at varetage restaureringen. Når båden er på plads vil der blive indkaldt til en stiftende generalforsamling.


12-03-2012
Nordjyske medier ringede og ville skrive artikler. De vil bringe ny dato for generalforsamling.


11-03-2012
JSJ sender e-mail til Gjøl erhvervs- og borgerforening for at lodde stemningen for bådens bevarelse.


10-03-2012
Jesper S. Jensen besigtigede og opmålte båden for at se om den kunne komme ind i hallen. Møde Torben Christensen og Jesper S. Jensen vedrørende redning af Gøl båden. Besigtigelse af hallen Torpet 22 hvor båden kan opbevares og restaureres. Ander Nygaard blev kontaktet vedrørende evt. fabrikation af bådvogn til båden. Anders har 2 foraksler som evt. kan benyttes til at lave bådvogn af. Torben Christensen oplyser at kommunen har givet tilsagn om at støtte transporten med 20.000 kr. IK transport / Bent Rak lund i Nørresundby skal have 1.700 kr. pr. time og påregner 6-7 timer til flytningen. Jesper S. Jensen foreslå er der oprettes en selvstændig forening til bevarelse / restaurering af båden. Evt. et træskibs laug som kunne inkludere flere fartøjer på sigt. Beslutter at kontakte Gjøl Erhvervs og Borgerforening som er ved at erhverve en sjægt til Gjøl. Begrundelsen for selvstændig forening er at det vil være lettere at ansøge diverse maritime fonde og få skibet erklæret bevaringsværdigt i skibsbevaringsfonden hvis det er i selvstændig forening.


09-03-2012
Jesper S. Jensen blev opmærksom på projektet vedrørende Gøl båden via avisannonce i Nordjyske og kontaktede straks Torben Christensen for at oplyse at han havde en hal som kunne benyttes til opbevaring og restaurering af båden. Jesper S. Jensen taler med skibstømrer Herluf Stærk Christensen (LOA projektet) som er kontaktmand for Gøl Båden. Herluf vil godt bistå med evt. gode råd og vurdering af en evt. kommende restaurering. JSJ går i gang med at undersøge muligheder og baggrunde for diverse maritime fonde.


03-03-2012
Aabybroposten ringer ang. Interview til artikel i avisen. Der aftales møde 13-04-2012 11:00. Møde med Nørresundby bank vedrørende sponsorstøtte til opstart (T.C.)


Marts 2012
Lokalhistorisk forening på Gjøl erfarede at den gamle fragt- og passagerbåd ”Gøl Båden” eksisterede endnu. Kræfter ville gerne bevare båden, som var truet af ophugning. Båden står på Aalborg kommunes grund ved jernbanebroen på Nørresundbysiden. Avisannonce blev indrykket i håb om at finde sted til båden. Jammerbugt kommune ansøgtes om støtte til transport af båden fra Nørresundby til Gjøl.

1994

Svend Flyvbjerg forærer båden til Marinemuseet i Aalborg.


1943

GØL Sælges til Arne Flyvbjerg og 2 andre redere i Aalborg. Båden navngives ”Svend” efter Arne Flyvbjergs søn Svend.

Ny maskine installeres.


April 1908

Nybygningen GØL leveres til kromand Poulsen af C. J. Rasmussen i Aalborg.

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

23.11 | 12:55

Kære Kjeld - tak for info. Vi får det præciseret! - VH Lars Borberg

...
15.09 | 22:44

Hej Poul_Erik
Jeg fik skrevet forkert adresse, den rigtige er goelbaaden@gmail.com
send gerne adresse, så følger jeg op vedr. medlemskab og bog.
Vh
Søren

...
14.09 | 11:01

Hvor kan jeg se om jeg er medlem. Jeg har ikke modtaget noget ang. medlemskab?
Jeg sendte min mailadresse til Søren, er bogen om Gøjbåden i restordre?
Venligst

...
24.08 | 14:16

Hej Jørgen
Du å meget gerne sende en forespørgsel på email til, goelbaaden@gmail.com
Vh
Søren Petersen

...
Du kan lide denne side